Kolejne środki pozyskane przez Gminę Miejską Kłodzko dla szkół

Autor: 
D. Jakubowski

Ponad 700 tys. zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w kłodzkich szkołach. Gmina Miejska Kłodzko otrzymała ze środków EU dofinansowanie projektu, którym objęto pięć miejskich placówek. To kolejne pozyskane w ostatnim czasie pieniądze, które wspomogą inwestycje w Kłodzku.
Pracownie zostaną wyposażone w komputery, tablice interaktywne, meble oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.
Do pracowni matematycznej w Zespole Szkół Integracyjnych zostanie trafi monitor interaktywny, komputer przenośny, kreatywne strefy gier, waga szalkowa itp. Również sala przyrodnicza wyposażona zostanie w monitor interaktywny, komputer przenośny, ponadto znajdzie się tam mikroskop z kamerą USB, globusy konturowe podświetlane, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny wraz z ekranem, stacja pogody meteo. W pracowni cyfrowej znajdą się: przenośne komputery, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku, drukarka 3D. Nowy sprzęt trafi także do laboratorium: zestaw mebli, monitor interaktywny, komputer przenośny oraz zestaw przyrządów niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń.
Miejski Zespół Szkół otrzyma wyposażenie pracowni biologicznej: mikroskopy, akwarium, modele szkieletu człowieka, modele budowy ucha człowieka itp.; wyposażenie pracowni chemicznej: różnego rodzaju wskaźniki oraz przyrządy do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji itp.; wyposażenie pracowni fizycznej: wagi laboratoryjne, mierniki uniwersalne, maszyny elektrostatyczne itp.
Szkoła Podstawowa nr 6 otrzyma sprzęt do dwóch pracowni matematycznych: zestaw mebli, wielofunkcyjne urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania, przenośne komputery, projektory multimedialne, tablice multimedialne, nagłośnienie, zestaw konstrukcyjno-demonstracyjny, zestaw brył geometrycznych i wiele innych pomocy niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji itp. Wyposażone zostaną również dwie pracownie przyrodnicze w m.in.: lornetki, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopijnych, kompasy, baromer mechaniczny, wiatromierz elektryczny, modele szkieletów (człowieka, ryb, płazów, gadów itp.).
Szkoła Podstawowa nr 3 otrzyma wyposażenie pracowni cyfrowej. Trafią do niej m.in.: komputery przenośne, wielkoformatowe urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – tablice interaktywne. Sala przyrodnicza otrzyma następujący sprzęt: projektor multimedialny, mikroskop z kamerą, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, aparat fotograficzny. Z kolei do pracowni matematycznej zakupione zostanie: tablica interaktywna, laptop, projektor itp.
Powstanie także pracownia komputerowa w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 1. Szkoła otrzyma komputery przenośne, tablicę interaktywną, projektor, przenośne nagłośnienie, urządzenie wielofunkcyjne.
Pracownie zostaną wyposażone w ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych”, który został opracowany przez Gminę Miejską Kłodzko. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wartość projektu: 734.279,30 zł, dofinansowanie: 624.137,41 zł.

Wydania: