Pożar w Złotnie

Foto: 
E. Zielonka
IMG_4451.jpg

Stosunkowo nieszczęśliwie zaczął się nowy rok w Złotnie. Wybuchł pożar, wskutek którego zniszczeniu uległ budynek byłej szkoły.

Wydania: