Rozmowa z burmistrzem Markiem Szpanierem

Autor: 
Danuta Chmielarz

- Tak mieszkańcy gminy spędzali czas w roku 2016 (fotoreportaż strona 4). Czy równie dużo działo się w bardziej praktycznych dziedzinach życia?
– pytam Burmistrza.
-To, co możemy zrobić, by wszystkim żyło się wygodniej, zależy od budżetu, a w ubiegłym roku jego wykonanie wyniosło około 24 mln zł (w ciągu roku otrzymaliśmy dotację na zadanie zlecone, czyli 500 +) . My skupiliśmy się na zadaniach remontowo-inwestycyjnych, związanych z drogami. Po długich negocjacjach z Dyrekcją Państwowych Dróg i Autostrad zdecydowaliśmy, że główny ciężar wykonania przejścia z ul. Dojazdowej na działki weźmiemy na siebie. Przejście zostało wykonane, co zwiększyło bezpieczeństwo chodzących tamtędy pieszych. Zakończył się 2. etap przebudowy drogi w Dolinie; na kilkunastu drogach, głównie wiejskich, zmieniliśmy nawierzchnię z szutrowej na utwardzoną; wykonaliśmy sieć wodociągową na ul. Zacisze i w Złotnie pod nowe budownictwo mieszkaniowe; wykonane zostało odwodnienie na ul. Nadrzecznej, czyli pierwszy etap prac związanych z budową Kamiennego Traktu. Wykonanie całości tego zadania planujemy na ten rok (wykonanie nawierzchni i oświetlenia ulicznego przy części ul. Nad-rzecznej i Wolności i parkingu na części działkowej oddanej przez mieszkańców Gminie). Oprócz tego przez cały ubiegły rok przygotowywaliśmy wnioski w celu pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w roku bieżącym. Kilka z nich rozstrzygnięto na naszą korzyść; dotyczą dróg w Słoszowie i Chocieszowie oraz, jako zadanie rezerwowe, w Dolinie.
Wciąż czekamy na decyzje dotyczące najważniejszego dla nas wniosku dotyczącego rozbudowy szkoły podstawowej i dobudowy do tego kompleksu nowego obiektu. Natomiast otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie, które będzie realizowane w Przedszkolu Publicznym, związane z dodatkowymi zajęciami w grupach przedszkolnych i częściowo z inwestycjami.

- A w roku 2017 czekają nas jakieś spektakularne wydarzenia związane z inwestycjami?
- W tej chwili złożyliśmy wnioski na dwa zadania. Pierwsze związane jest z rozbudową Centrum Sportu, Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej – chodzi o tor wrotkarsko-narciarski; tor dla rowerzystów i rolkarzy, Drugie – to rozbudowa placu zabaw i postawienie urządzeń do ćwiczeń dla seniorów; taka zewnętrzna siłownia. Przygotowujemy także dokumentację na plac do zawodów jeździeckich, albo na miasteczko rowerowe, przystosowane także do innych celów, np. zawodów modeli samochodów. Byłaby to spora inwestycja!
Stawiamy także na odnawialne źródła energii; wniosek, który w związku z tym przygotowujemy dotyczyłby około 90 budynków, tj. około 150 instalacji. Znacznie zmniejszyłoby to emisję spalin.

- Co Panu, jako burmistrzowi Szczytnej, może w tym roku sprawić satysfakcję, co przysporzyć społecznej troski?
- W czerwcu br. nastąpi ostateczne podpisanie aktu notarialnego dotyczącego użytkowania wieczystego 10 ha ziemi w okolicy ul. Górskiej. Chcielibyśmy, aby inwestor zainteresowany tym terenem wziął pod uwagę nasze sugestie dotyczące jego zagospodarowania, tj. koncepcję leczniczą, mieszkaniową i turystyczną. Jeśli się to uda, będzie to „motor napędowy” Gminy, która wykona w tym rejonie drogę; rozmowy na ten temat są już prowadzone z Nadleśnictwem i właścicielami prywatnymi. Z tego się cieszę.
Niepokoi mnie natomiast z kilku powodów planowana reforma oświaty, Spowoduje ona problemy z zapewnieniem wszystkim nauczycielom pełnych etatów i problemy lokalowe. Jeśli nie dostaniemy na ten cel środków zewnętrznych, szkołę będziemy musieli rozbudować z własnych środków, a więc i kredytu. Co prawda obecna sytuacja budżetowa pozwala nam na korzystanie z kredytów (mam na uwadze tylko kredyty na inwestycje), ale spowodowałoby to konieczność pewnych zmian w planach. No i zostaje jeszcze obiekt po obecnym Gimnazjum, jego zagospodarowanie.
• • •
Na zakończenie dodam jeszcze, że na dzień 31 grudnia 2016 r. Szczytna liczyła 5171 mieszkańców, a wraz z gminą 7272.
Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnego roku 2017.

Wydania: