Zmiany w ruchu drogowym w Radkowie

Autor: 
Burmistrz J. Bednarczyk

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców Gminy Radków, informuję o zasadach ruchu, obowiązujących w strefie zamieszkania Radków – Rynek
1. Strefa zamieszkania jest oznaczona znakami:
2. W strefie zamieszkania obowiązują następujące zasady:
• pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami
• prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h
• pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach
• na skrzyżowaniach wszystkich ulic obowiązuje zasada „prawej ręki”, chyba że znak drogowy stanowi inaczej.
Strefa zamieszkania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy itp. Ma również zapewnić maksimum bezpieczeństwa dzieciom, bawiącym się na tym obszarze.
Zmiana organizacji ruchu na radkowskim Rynku jest wynikiem licznych interwencji mieszkańców, którzy wnioskowali o:
• zapewnienie poprawnego bezpieczeństwa dla pieszych – strefa zamieszkania
• ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych – projekt zainstalowania progów zwalniających nie zyskał zgody konserwatora zabytków, dlatego też organizacja ruchu przewiduje m.in. znak drogowy „stop” na ul. Grunwaldzkiej;
• zwiększenie bezpieczeństwa dla włączających się do ruchu na drogę wojewódzką 387. Poprzednia organizacja ruchu, wjazd dla lewoskrętów z ul. Kolejowej na drogę wojewódzką 387, powodował konieczność zajęcia prawego pasa ruchu drogi wojewódzkiej.

Wydania: