Ziemia Kłodzka, Kraina Kultury – Czechy Wschodnie, Kraina Kultury

Autor: 
inf. M. Zilbert
kultura.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku 28 marca br. starosta Maciej Awiżeń i Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu Powiatu podpisali deklarację partnerstwa z Aleną Horákovą i Jaroslavem Drobnym reprezentującymi czeskie stowarzyszenie Destinační společnost Východní Čechy z Pardubic. Wspólnie z czeskim partnerem Powiat będzie się starał o ponad 60 tys. euro na realizację kolejnego promocyjnego projektu pogranicza polsko-czeskiego pn. Ziemia Kłodzka, Kraina Kultury – Czechy Wschodnie, Kraina Kultury. Dofinansowanie ma pochodzić z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wydania: