Uroczyste zakończenie sezonu 2016-2017 Szkółki Szachowej w Domaszkowie

Autor: 
inf. wł.
sz.jpg

A szkółka ta złożona jest tak naprawdę z dwóch szkół: tej z Domu Dziecka w Domaszkowie i tej z Domu Kultury. W sumie w Szkółce uczestniczyło 24 młodych ludzi.
W tym sezonie I m. zajął Rafał Senderowski, II m. Dawid Stacherski a III m. Aleksandra Wiśniewska.
Opiekunem Szkółki jest p. Sławomir Żurawski – instruktor szachów, uczący młodych ludzi gry w szachy jako woluntariusz.
Zwykle zajęcia od-bywają się od października do końca lutego, zakończone Turniejem o Puchar Burmistrza Gminy Międzylesie.

Wydania: