Czy będą inwestycje w Szczytnej? Rozmowa z burmistrzem Markiem Szpanierem

Autor: 
Danuta Chmielarz
Kompleks rekreacyjny całość.jpg

Podstawą poważniejszych inwestycji w Gminie Szczytna było i jest pozyskanie na ich realizację środków zewnętrznych, głównie unijnych. Tak było na przełomie pierwszej i drugiej dekady roku dwutysięcznego, kiedy to Szczytna zupełnie zmieniła swój wizerunek, tak jest i teraz.
W ostatnich miesiącach złożono szereg wniosków, które – jeśli otrzymają akceptację – pozwolą na realizację drugiego etapu budowy już istniejących inwestycji: ich rozbudowę lub realizację nowych.
- Jakie to są inwestycje? – zwracam się z pytaniem do burmistrza Marka Szpaniera.
- Największą inwestycją realizowaną w tym roku, już rozpoczętą, jest rozbudowa szkoły podstawowej. Wartość tego zadania to 5,6 mln zł. Planowane zakończenie prac – wrzesień 2018 r. Dofinansowanie wynosi 85%, czyli 4,8 mln zł. Jest to zadanie dotyczące budowy samej szkoły; budowę drogi od hali do ul. Kościelnej i zagospodarowanie dziedzińca musimy wykonać sami z własnych środków.
Natomiast dzięki projektowi partnerskiemu – SP Szczytna i SP Chocieszów – „Szkoła Równych Szans”– o wartości 895.000 zł będziemy mogli zorganizować dodatkowe zajęcia oraz wyposażyć sale lekcyjne w najnowszy sprzęt, zakupić nowoczesne pomoce naukowe, oprogramowania. Udział Gminy w tym projekcie wynosi 45.000 zł; realizacja do czerwca 2019 r.
Podobny projekt „Przedszkole Równych Szans” o wartości 631. 240 zł, z dofinansowaniem 85% będzie realizowany do lutego 2018 r. W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia, planuje się zakup pomocy dydaktycznych i stworzenie jednej dużej sali z obecnych dwóch.

- Czy nowe drogi też są ujęte w planach?
- Niestety, nie było naboru wniosków dotyczących dróg miejskich; z te-go samego powodu nie będzie nowego oświetlenia ulicznego. Budowana będzie droga w Słoszowie – wartość zadania 608. 449 zł; dofinansowanie 63,63%; planowane zakończenie – październik 2017 r. Ogłosiliśmy także przetarg na budowę drogi w Chocieszowie.

- Zawsze planował Pan stworzenie dużego kompleksu sportowego, czyli rozbudowę o dodatkowe elementy już istniejącego. Nadszedł czas realizacji tych planów?
- Udało się nam wprowadzić dodatkowe inwestycje do Centrum Sportu, Rekreacji i Aktywnego Wypoczynku, co spowoduje na pewno wzrost atrakcyjności tego terenu, który stanie się terenem sportowo-spacerowym, bo są to inwestycje nowe, nieobecne jeszcze w naszej okolicy; w przyszłym roku chcemy je dodatkowo oświetlić. Wartość tego zadania to 797.000 – bez siłowni; dofinansowanie wynosi 51%; planowane zakończenie – październik 2017 r. Powstaną:
- tory: do slalomu, wrotkarski, rowerowy, wrotkowy i dla hulajnog
- miasteczko ruchu rowerowego z torem do wyścigów modeli zdalnie sterowanych
- zielona sala gimnastyczna dla szkół
- siłownia zewnętrzna, realizowana przez NESTLE plus dodatkowe własne urządzenia.
Prawie wszystkie zadania z tej grupy realizowane są dzięki środkom zewnętrznym – Urząd Marszałkowski, środki unijne, Nestle. Termin realizacji- październik, listopad.

- Na początku roku zorganizowano w UM spotkania informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie było ogromne. Co dalej?
- Do projektu zakwalifikowało się około 140 instalacji. Wartość tego przedsięwzięcia – 2,800 mln zł; finansowanie – 85%; realizacja do września 2019 r. Obecnie czekamy na umowę. Pierwszy nabór odbędzie się jeszcze w tym roku, z podaniem terminu realizacji poszczególnych etapów. Mieszkańcy będą się zgłaszali, określali terminy realizacji instalacji, a my na ten cel będziemy otrzymywać dofinansowanie. Pierwszeństwo będą miały te osoby, które już się zgłosiły.

- Jest jeszcze jedna ważna inwestycja, inna od pozostałych…?
- Chodzi na pewno o rozbudowę remizy strażackiej, ściślej mówiąc o budowę nowych garaży. Kosztorysowa wartość tego zadania wynosi około 400.000 zł. Na dzień dzisiejszy wszystkie prace zostały wykonane przez podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, w czynie społecznym.
W pracach jest mały poślizg z powodu kłopotów właścicieli firm z robotnikami, a właściwie ich brakiem i z powodu kapryśnej pogody. Chcielibyśmy, aby w tym roku stan surowy tej inwestycji został zamknięty.

- No i „inwestycja” w integrację społeczną, czyli agrofeta, poszerzona w tym roku o auto fetę.
- Za przebieg fety trzeba podziękować głównie mieszkańcom, którzy mają coraz więcej pomysłów, sami je realizują i jeszcze pomagają innym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody samochodów terenowych; z przejażdżek samochodami rajdowymi w ciągu 3,5 godzin skorzystało około 120 osób, a pomysłodawcy tej imprezy zebrali ponad 4.000 zł dla chorych dzieci. Także piknik militarny, zorganizowany z inicjatywy mieszkańca Szczytnej, był atrakcją dla wielu osób. W przyszłym roku na pewno będą inne atrakcje, bo będą nowe możliwości. Dzięki tym inwestycjom, o których mówiliśmy wcześniej.

na zdj. kompleks rekreacyjny

Wydania: