Pomoc dla Powiatu Chojnickiego

Autor: 
inf. M. Cisakowski
storm-damage-597217_1920.jpg

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Kłodzkiego przygotowany został projekt uchwały Rady dot. pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przeszła nad powiatem chojnickim. Zarząd powiatu na posiedzeniu 22 sierpnia zaproponował, że udzieli Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy. Kataklizm zniszczył na terenie Powiatu Chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, zniszczył drogi, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości.

Wydania: