Ścieżkami kultury po Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf. wł.
Foto: 
MA
d1.jpg
d2.jpg
d3.jpg
d4.jpg

* Dożynki – wspominamy czas dożynek. Tym razem w Bystrzycy Kłodzkiej (27.08), podczas których p. Dorota Komornicka została obdarowana godnością Honorowego Obywatela Miasta (zdjęcia z lewej strony) oraz w Nowej Wsi Kłodzkiej (10.09. – z prawej). Spotkania niezwykle barwne, wesołe, żywiołowe i pełne życzliwości, z pięknymi wieńcami i dobrą zabawą.

* KONCERTY. Wrzesień zaskoczył nas licznymi koncertami. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego mieliśmy ucztę każdego tygodnia. Koncerty odbyły się w Starym Wielisławiu, Lewinie Kł., Polanicy Zdr., Krosnowicach, Bardzie. Wystąpili znakomici artyści. w kolejnym numerze szersza informacja o DFM.

* Imieniny Św. Wacława – to impreza w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku, która odbyła się 28.09.br. Z bogatym programem: koncertem chóru Concerto Glacensis, promocją tomiku poezji Antoniego Matuszkiewicza, wernisażem wystaw plastycznych Václava Vokolka oraz Malwiny Karp. Nie zabrakło też rozmów przy kawie, torcie, herbacie i winie.

Wydania: