Badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo

Starosta Kłodzki informuje, że w dniach 1-29 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzone było badanie satysfakcji klientów. Celem tegorocznego badania było sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług. Ankiety w wersji papierowej dostępne były w następujących lokalizacjach:
- Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Biuro Obsługi Klienta w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.
Ankieta była też dostępna w wersji on-line: http://www.powiat.klodzko.pl/ankieta/ i http://www.bip.powiat. klodzko.pl/
W wyniku ubiegłorocznego badania satysfakcji klientów, uwzględniając wnioski i oczekiwania klientów, zrealizowane zostały następujące działania mające na celu podwyższenie poziomu obsługi i satysfakcji klientów:
1) dokonano reorganizacji parkingu dla klientów starostwa zlokalizowanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, co wpłynęło na zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
2) wprowadzono w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Kłodzku tzw. system kolejkowy, co zwiększyło komfort obsługi klienta,
3) trwają prace nad adaptacją budynku w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4 na cele administracyjne dla poprawy jakości obsługi klienta.
Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń

Wydania: