Parking przy Twierdzy Kłodzko

Autor: 
inf. D. Jakubowski
parking-projekt.jpg

• starodrzew przy Twierdzy Kłodzko zostanie zachowany
• prowadzone były konsultacje społeczne
• poprawi się jakość powietrza w mieście

W tym roku powstanie m.in. parking przy ul. Nowy Świat, chodniki, przystanek autobusowy, wyremontowana zostanie droga dojazdowa do Twierdzy. W przyszłym roku przeprowadzony zostanie remont ul. Zawiszy Czarnego i zmodernizowany parking znajdujący się przy niej. Ma to zachęcić kierowców do pozostawienia samochodów poza ścisłym centrum miasta, a co za tym idzie – przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Kłodzku.
Parking przy ul. Nowy Świat został zaprojektowany na 36 samochodów osobowych (4 miejsca dla osób niepełnosprawnych), zaś autobusy będą mogły zatrzymać się w stworzonych miejscach pośród drzew. Będzie to tzw. zielony parking, czyli taki, przy projektowaniu którego uwzględniono jego otoczenie przyrodnicze. Wyremontowana zostanie nawierzchnia istniejącej drogi dojazdowej do Twierdzy, place manewrowe planuje się wykonać z nawierzchni asfaltowej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych posiadać będą nawierzchnię z płyt ażurowych. Natomiast dla autobusów przewidziano nawierzchnię z kostki kamiennej. Całość zaprojektowano tak, aby zachować istniejący starodrzew, oznacza to, że w ramach prac nie zostaną wycięte żadne stare drzewa. Parking będzie miał także odwodnienie.

Nie wszystkim się to podoba
Realizacja części inwestycji zaplanowana jest jeszcze w tym roku. Wcześniej przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Dotyczyły one Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje przy ul. Nowy Świat właśnie funkcję parkingu dla samochodów i autokarów. Mieszkańcy mogli się także wypowiedzieć na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kłodzka, Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020 oraz zapoznać z projektem budżetu oraz planem projektu, który został przedstawiony Radzie Miejskiej w Kło-dzku. Wszystkie te dokumenty zawierały informację o budowie parkingu przy ul. Nowy Świat, nie wniesiono żadnych sprzeciwów. Pozytywną opinię wydał również konserwator zabytków. O budowie parkingu pisały media, w Kłodzkiej Gazecie Miejskiej pierwsza wzmianka na ten temat pojawiła się już w marcu 2016 r.
Dopiero teraz, gdy lada dzień ruszy budowa parkingu przy ul. Nowy Świat, część mieszkańców wszczęła protest przeciw inwestycji, przy czym opisują ją w nieprawdziwy sposób. Twierdzą m.in. że zostaną wycięte drzewa.

Poprawa jakości powietrza
W Kłodzku jednym z głównych źró-deł zanieczyszczeń powietrza oraz emisji dwutlenku węgla jest ruch zmotoryzowanych. Ideą projektu, w ramach którego powstanie m.in. parking przy ul. Nowy Świat, jest właśnie zmniejszenie zanieczyszczeń. Przyczyni się do tego ułatwienie dojazdu, uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz budowa planowanej infrastruktury tj. dróg dojazdowych do dwóch parkingów, chodników oraz energooszczędnego oświetlenia. Chodzi o to, aby kierowcy mogli zaparkować samochody i do centrum miasta dojść na piechotę, dojechać rowerem lub busem.
Pamiętać należy także, że z parkingu będą mogli korzystać także mieszkańcy ul. Nowy Świat i osoby, które dojeżdżają do pobliskich ogródków działkowych (obecnie samochody często są parkowane na poboczu ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo).
– Należy zaznaczyć, że żadne drzewo będące starodrzewiem nie zostanie w trakcie przeprowadzania inwestycji wycięte – mówi Aleksandra Gwizdowska, kierownik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Kłodzku. – Koncepcja parkingu jest taka, aby w jak najmniejszym możliwym stopniu ingerować w przyrodę.
Parking nie zajmie całego terenu, a jedynie pas przy drodze. Chcemy sprawić, aby w naszym mieście powietrze stało się czystsze. To są jednak długofalowe działania i wymagają decyzji na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest właśnie budowa oraz modernizacja parkingów i dróg.

Tereny zielone znajdujące się przy ul. Nowy Świat nadal będą dostępne dla mieszkańców i zostaną uporządkowane.

Wydania: