Polsko-czeska promocja atrakcji turystycznych na pograniczu

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
czechy.jpg

Dnia 14 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku podpisano deklarację partnerstwa przy realizacji kolejnego polsko-czeskiego projektu promującego walory turystyczne regionu. Strony porozumienia: Powiat Kłodzki, kraj Kralovohradecki oraz organizacja turystyczna Wschodnie Czechy przystąpiły do opracowania projektu, który w październiku br. ubiegał się będzie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Wspólne przedsięwzięcie zakłada promocję atrakcji turystycznych zlokalizowanych w okolicy wyremontowanych ze środków europejskich z Programu Interreg V-A dróg. Realizacja zaplanowanych w projekcie działań promocyjnych z pewnością zacieśni dotychczasową współpracę oraz przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu.

Wydania: