Powiat Kłodzki znowu inwestuje

Autor: 
inf. B. Wojciechowski

Projekt Starostwa Powiatowego w Kłodzku będzie dofinansowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
Powiat Kłodzki w dniu 12 września 2017 roku podpisał umowę z wykonawcą inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności transportowej gór Orlickich i Bystrzyckich”. Po naszej stronie dotyczyć to będzie przebudowy drogi łączącej miejscowości Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka (nr drogi 3236D).
Partnerem wiodącym tego projektu po stronie czeskiej jest Královéhradecký kraj, a partnerem projektu nasz Powiat Kłodzki.
Dofinansowanie całkowite z funduszy unijnych projektu wyniosło 9,48 mln euro. Dla powiatu kłodzkiego to ok. 2,62 mln euro (ponad 10 mln zł), co pozwoli na wyremontowanie 14,8 km drogi.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 roku.

Wydania: