Pytanie sondażowe nr 353: Czy możliwa jest tzw. polonizacja internetu na wzór Chin?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ to niemożliwe, b/ to realne, c/ inne

Pytanie sondażowe nr 352 brzmiało: Czy uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkiem? A oto odpowiedzi: a/ tak – 67,03% naszych respondentów uważa, obywatelskim obowiązkiem jest uczestniczenie w wyborach, odp. b/ nie – 25,28% naszych respondentów uważa, że udział w wyborach jest przywilejem demokracji a nie obowiązkiem i mogą ale nie muszą. Odp. c/ inne – 7,69%: jest mi to obojętne, nie wiem, nie chce mi się tym zajmować, i tak od nas nic nie zależy....

Wydania: