II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich oraz wmurowanie kkamienia węgielnego pod BCU w Bożkowie

Autor: 
inf. ZSA
zlot1.jpg
zlot2.jpg
zlot3.jpg

Dnia 10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich połączony z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę BCU w Bożkowie. Na uczestników tych wydarzeń czekały liczne atrakcje.
Zlot rozpoczął się powitaniem przedstawicieli reprezentujących dolnośląskie szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta przez dyrektora szkoły Józefa Kochniarczyka. Uczniowie wzięli udział w warsztatach tematycznych, tj. gastronomicznych, plastycznych, przyrodniczych, decoupage, ekonomicznych, artystycznych, tanecznych i teatralnych, przygotowanych przez nauczycieli i przyjaciół ZSA w Bożkowie. Zdobyte umiejętności zaprezentowali na zakończenie warsztatów. Można było m.in. spróbować smacznych wypieków, zobaczyć piękne dekoracje, a nawet popisy recytacji i tańca. Ważnym elementem spotkania był konkurs na temat ,,Władysław Stanisław Reymont – życie i twórczość”. Został on ogłoszony wcześniej, a polegał na przygotowaniu prac tematycznych. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół noszących imię tego noblisty. Na dzień zlotu przypadło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Wśród nagrodzonych znalazła się również nasza uczennica Magdalena Rogoza. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. Po podsumowaniu warsztatówi ogłoszeniu wyników konkursu odbyła się uroczysta akademia z udziałem pocztów sztandarowych Szkół Reymontowskich, połączona z galą z okazji Święta Niepodległości oraz upamiętnieniem rocznicy przyznania Nagrody Nobla Wł. St. Reymontowi. Ten dzień obchodzony jest jako święto patrona w naszym Technikum. W uroczystej gali uczestniczyli pan Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pan Julian Golak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pan Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, pani Adrianna Mierzejewska – wójt Gminy Nowa Ruda, pan Dominik Kłosowski – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, pan Jerzy Więcławski – dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki, pani Agnieszka Gusiew – dyrektor Wydziału Inwestycji UMWD oraz inni znakomici goście, którym bardzo dziękujemy za uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością. Należy wspomnieć, że tegoroczny Zlot Szkół Reymontowskich uświetniła również swoją obecnością polska aktorka teatralna i filmowa, odtwórczyni roli Tereski w filmowej adaptacji powieści Wł. St. Reymonta „Chłopi” pani Irena Karel, dołączając tym samym do Rodziny Reymontowskiej.
Podczas akademii wręczono uczniom nagrody za udział w konkursie oraz pamiątkowe dyplomy dla szkół uczestniczących w zlocie. Kulminacyjnym punktem akademii było odsłonięcie tablicy upamiętniającej II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich. Na koniec uroczystości zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne dla naszej szkoły wydarzenie. Przed południem na placu budowy nieo-podal ZSA w Bożkowie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Bożkowskiego Centrum Umiejętności z udziałem inwestora, wykonawcy i zaproszonych gości. Akt erekcyjny podpisali m.in. członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, przedstawiciel firmy Berger Bau Polska dyrektor Marcin Sikora oraz dyrektor ZSA w Bożkowie Józef Kochniarczyk. Dzięki tej inwestycji szkoła pozyska miejsce do prowadzenia szkolenia praktycznego i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Zapoczątkowana w listopadzie 2016 roku tradycja corocznych spotkań przedstawicieli szkół noszących imię wybitnego pisarza polskiego oraz miłośników jego twórczości ma na celu integrację uczestników zlotów oraz krzewienie tradycji i kultury polskiej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej istotna jest jej kontynuacja, zatem do zobaczenia za rok!

Wydania: