Deklaracja Sudecka

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
received_1646855945378960.jpg

Historyczna chwila dla Powiatu Kłodzkiego
W dniu 11 grudnia 2017 roku, w miejscowości Wleń, została podpisana przez starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia „Deklaracja Sudecka” . Jest to niezwykle ważna chwila dla przyszłości m.in. Powiatu Kłodzkiego. Deklaracje podpisało ponad 90 samorządowców z Dolnego Śląska. Deklaracja ta ma być szansą na ogromne przyspieszenie rozwoju dla gmin i powiatów południa naszego regionu.
Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez: 1) likwidację wykluczenia komunikacyjnego – zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie; 2) rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, 3) poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 4) rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości; 5) rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu; 6) zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie; 7) rozwój sektora rolno-spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności; 8) zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; 9) uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru; 10) poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy; 11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców; 12) likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk; 13) rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego; 14) tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji przemysłowych; 15) tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych. Podejmujemy wspólnie działania w celu uczynienia reprezentowanych przez nas samorządów beneficjentami europejskiego systemu wspomagania szczególnych obszarów UE, dotkniętych negatywnymi procesami społeczno-gospodarczymi i wymagającymi systemowego wsparcia finansowego. Potwierdzamy również wolę współpracy z samorządami całego Dolnego Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia potrzebnych do realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Wydania: