Kolejne miliony dla Kłodzka

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski
e-uslugi.jpg

Już niedługo mieszkańcy Kłodzka i przedsiębiorcy działający na terenie miasta wiele spraw urzędowych załatwią nie wychodząc z domu. Miasto stawia na e-usługi! Wdroży system informatyczny i zintegruje go z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Skorzystają także turyści. Gmina Miejska Kłodzko pozyskała na ten cel 2,3 miliona złotych, łączna wartość przedsięwzięcia to 2,7 miliona złotych.
Projekt pod nazwą „Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” podzielono na 2 zadania. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie infrastruktura sieciowa i zakupiony zostanie potrzebny sprzęt elektroniczny. Wprowadzony zostanie system pozwalający na elektroniczny obieg dokumentów i korzystanie z e-usług. Wdrożony zostanie także system transmisji on-line sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
Drugi etap projektu będą stanowiły działania promocyjne, których celem będzie zachęcenie do korzystania z nowoczesnych rozwiązań.
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do usług on-line, bez konieczności osobistego przybycia do Urzędu Miasta w Kłodzku. Oszczędzony zostanie czas i zmniejszą się koszty, ale także pojawi się możliwość załatwienia sprawy zdalnie – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Będzie to także duże udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.
Gmina Miejska Kłodzko pozyskała środki na realizację projektu „Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 Usługi publiczne, Poddziałanie 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/17. Całkowita wartość projektu: 2 741 331,62, kwota dofinansowania: 2 330 131,88

Wydania: