Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

ZBIORNIK
Najprawdopodobniej zmieni się wykonawca zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie. Z tego powodu doszło do wizytacji placu budowy przez członków komitetu roboczego projektu ochrony przeciwpowodziowej. Spotkanie zakończyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zostały przedstawione informacje istotne dla inwestycji. Bez komentarza.
MINISTER
W Szkole Podstawowej w Krosnowicach gościła minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, której towarzyszył senator PiS Aleksander Szwed. Goście zapoznali się z placówką oraz spotkali się z gronem nauczycielskim. Ponadto oglądnęli program artystyczny przygotowany przez grupę uczniów. Nic dodać, nic ująć.
DOTACJA
Instytut Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu otrzymał z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1.710 tys. zł. O przyznaniu dotacji powiadomił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Pieniądze zostaną przeznaczone na wytworzenie oraz rozbudowę aparatury naukowo-badawczej, stanowiącą dużą bądź strategiczną infrastrukturę badawczą na rok 2018. Bez komentarza.
DELEGACJA
Z kilkugodzinną wizytą gościła w Bardzie delegacja z Adżarii – partnerskiej dla Dolnego Śląska republiki Gruzji. Na czele delegacji stał przewodniczący tamtejszej Najwyższej Rady Davit Gabaidze. Goście podjęci zostali przez burmistrza miasta Krzysztofa Żegańskiego, zwiedzili Bazylikę Mniejszą, w której wysłuchali koncertu organowego, a także mieli okazję przepłynąć pontonem Nysę Kłodzką. Wow.
KSIĄŻKI
W ramach „II podróży z książką po Ziemi Kłodzkiej”, biblioteczną Filię dla dzieci w Kłodzku odwiedziła pisarka Ewa Nowak. Pisarka spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7. Rozmawiano m.in. o powieści „Pajączek na rowerze”. Bez komentarza.
KARETKA
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski odwiedził Kłodzko, wszystko w związku z przekazaniem nowoczesnej karetki dla miejscowego SP ZOZ. Wraz z Ministrem pojawili się senator PiS Aleksander Szwed, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Wizyta Ministra Zdrowia była okazją do poznania polityki zdrowotnej, jaką obecnie prowadzi Ministerstwo Zdrowia i jaką zamierza realizować w kolejnych latach. Bez komentarza.
SALA
Gmina bystrzycka otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 993 tys. zł dofinansowania do planowanej przebudowy sali gimnastycznej oraz łącznika w Szkole Podstawowej nr 2. Dofinansowanie jest efektem niedawnej wizyty w Bystrzycy Kłodzkiej ministrów Sportu i Turystyki Witolda Bańki i Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, którzy naocznie chcieli przekonać się o stanie technicznym obiektów oraz zakresie planowanych robót. Podczas wizyty był obecny także wicewojewoda Krzysztof Zieliński. Wow.
INSPIRACJE
W Startym Wielisławiu zorganizowano festiwal aktywności „Inspiracja”.
W imprezie wystąpiło ponad 20 grup oraz osoby zaproszone przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis. Zabawa zakończyła się przy ognisku. Bez komentarza.
LAMPY
Gmina Bystrzyca Kłodzka wydała niemal 136 tys. zł na zakup oświetlenia solarnego, które zostało zainstalowane na placu rekreacyjnym przy ulicy Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Dziesięć lamp rozświetla mrok. Jak mówi burmistrz miasta Renata Surma, w wyborze miejsca postawienia lamp pomógł m.in. satelita. Przez niego sprawdzono czy na wskazanym miejscu oświetlenie sprawdzi się w działaniu. No, no, no.
POTĘGA
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej kolejny raz organizuje wydarzenie poetycko-artystyczne „Potęga słowa 2018”. W trakcie tej artystycznej imprezy grupa członków stowarzyszenia prezentuje wybrane przez siebie teksty piosenek, które są następnie śpiewane przez wokalistów. Wow.
POWIETRZE
W Ludwikowicach Kłodzkich wójt gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała list intencyjny z dyrektorem wrocławskiego Zakładu Gazowniczego PSG Rafałem Borutą. Podpisanie listu zapoczątkowało włączenie się gminy Nowa Ruda do ogólnopolskiego projektu pn. „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”. Jego celem jest edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach płynących ze spalania gorszej jakości paliw i sposobach przeciwdziałania tej sytuacji. Przekazane gminie urządzenie do badania jakości powietrza zostanie zamontowane w miejscowości, w której jest ono najgorsze. Bez komentarza.
RYNEK
Kłodzko odwiedziła minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Podczas spotkania z dziennikarzami mówiono o współpracy rządu z samorządami terytorialnymi w zakresie tworzenia rynku pracy, kształcenia młodzieży pod kątem potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Obecny na spotkaniu senator PiS Aleksander Szwed poruszył temat skali bezrobocia, które w porównaniu do lat poprzednich zmalało. Bez komentarza.
ŚWIETLICA
Mieszkańcy wsi Marcinów w gminie Kłodzko mają swoją świetlicę. Dzięki powstałemu obiektowi mają wreszcie warunki do integrowania się oraz rozwijania własnych uzdolnień.
Na świetlicę i jej otoczenie wydano niemal 400 tys. zł, przy czym ponad 250 tys. zł stanowiło dofinansowanie z projektu rozwoju obszarów wiejskich. Gratulacje!
KOLEJ
Przedmiotem zorganizowanej konferencji prasowej na stacji Kłodzko Główne, były zaawansowane prace modernizacyjne na stacji, ich przebieg oraz zamierzenia inwestycyjne wobec kolei w skali kraju i na Ziemi Kłodzkiej. W konferencji wzięli udział minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, senator PiS Aleksander Szwed, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP PLK Piotr Majerczak. Bez komentarza.
FESTIWAL
W Bystrzycy Kłodzkiej miał miejsce kolejny Festiwal Aktorstwa Filmowego. Tym razem kulturalną imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. aktorka Anna Dereszowska z recitalem „Instrukcja obsługi kobiety”, Zbigniew Waleryś z monodramem pt. „Ja jestem Żyd z Wesela”. Oj, działo się, działo…
TĘŻNIA
W Stroniu Śląskim w Parku Miejskim powstanie tężnia solankowa. Władze chcą, aby obiekt ruszył jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego w przyszłym roku. Obecnie tężnia jest promowana wśród mieszkańców i poszukiwany jest wykonawca. Obiekt będzie współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Gratulujemy pomysłu!
WIEŻA
Na Włodzicką Górę w gminie Nowa Ruda powróciła wieża odtworzona z 1927 roku, z której tarasu można podziwiać panoramę okolicy. Obiekt ma 17,4 m wysokości. Został wzniesiony w ramach transgranicznego projektu pn. „Grzbietówka” – zakładającą budowę bądź odbudowę takich obiektów. Uroczystości otwarcia towarzyszyły warsztaty manualne, konferencja promocyjna oraz ognisko. Bez komentarza.
WIZYTA
Noworudzkie przedszkolaki odwiedziły 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku. Maluchy przyjechały wraz z opiekunami zobaczyć prawdziwych żołnierzy oraz poznać tradycje miejscowej jednostki wojskowej. Wizyta odbywała się w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Przedszkole młodego patrioty”. Celem programu jest krzewienie postaw patriotycznych w kontekście państwa i narodu polskiego. Bez komentarza.
LUSTERKO
Spacerując jednym z chodników Kłodzka pewien jegomość urywał lusterka z zaparkowanych aut. Po zatrzymaniu przez policjantów lusterkohobbysta nie umiał dać odpowiedzi, dlaczego to robił. 22-latek za swój czyn odpowie przed sądem. Bez komentarza.
PEDAGOG
Na Ukrainie trwa reforma oświaty. Tamtejsze władze oraz pedagodzy szukają rozwiązań, które sprawdziłyby się gdzie indziej i są możliwe do zastosowania niemal z marszu. W Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, który zyskał opinię wzorcowego gościła kadra zarządzająca z obwodów mikołajowskiego oraz kirowohradzkiego. Grupa pedagogów przyjechała w ramach wizyty studyjnej dotyczącej zarządzania edukacją na poziomie lokalnym. Bez komentarza.

Wydania: