Gmina Stronie Śląskie: Inwestycje, modernizacje, remonty, a nade wszystko inwestycje w drogi... te gminne, i te powiatowe i wojewódzkie

Autor: 
Mirosław Awiżeń
opusiewicz.jpg
s2.jpg
s3.jpg
s4.jpg
s5.jpg

A wszystko to teraz – w 2018 roku (realizacja prac rozpoczętych wcześniej, realizowanych obecnie i prace, których efekty „zamkną się” w roku następnym).
Na objazd wymienionych zadań w gminie Stronie Śląskie udałem się z p. Dariuszem Chromcem z-cą Burmistrza

* Warto w tym miejscu trochę poprzypominać, jak to było przez te 24 lata, kiedy w Gminie gospodarzył Zbigniew Łopusiewcz ... a lekko nie było.
Mówi burmistrz Zbigniew Łopusiewicz:
„Dziękuję Wam, że przez 24 lata byliśmy razem”.
Następnie powiedział: „te lata to najważniejszy okres w moim życiu zawodowym. Przeżywałem wraz z mieszkańcami trudne chwile, kiedy była powódź w 1997 roku, likwidacja Huty Szkła Kryształowego, Strońskich Zakładów Kamienia Budowlanego czy likwidacja linii kolejowej. Razem również przeżywaliśmy i dobre chwile, kiedy powstawała Czarna Góra, Kamienica, kiedy budowaliśmy bądź modernizowaliśmy basen, placówki oświatowe, drogi i mosty. Modernizowana była oczyszczalnia ścieków i kiedy powstawały kilometry sieci wodociągowych i kanalizacji, obiekty sportowe, kulturalne, zalew w Starej Morawie, Kaplica św. Onufrego, a przede wszystkim mieszkania. To były 24 lata trudne, wyczerpujące, ale przede wszystkim cudowne, spełnione lata. /.../ Dziś wiem na pewno, że to mieszkańcy naszej Gminy są największym skarbem naszej Małej Ojczyzny.
Przez te 24 lata nie byłem sam. Dziś, gdy spoglądam wstecz, myślę, że pewne rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale patrząc co udało się nam osiągnąć, odczuwam satysfakcję. Odchodzę z tarczą”.
Tak, p. Zbigniew Łopusiewicz odchodzi ze stanowiska burmistrza gminy Stronie Śląskie. Czy następca da sobie radę poprowadzić Gminę ku jeszcze większym sukcesom? Oby tak się stało.
**
Nasz objazd rozpoczynamy oczywiście od Ratusza – czyli Urzędu Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
• Taka wizytówka to dobry początek naszego objazdu.
• Ul. Okrężna – to droga z dwoma odnogami.
• Ul. Ogrodowa.
W każdym przypadku dróg, to nie tylko asfalt na nawierzchni ale dobre podłoże, korytka odpływowe, kanalizacja odpływowa... pełna mała infrastruktura.
• Ul. Hutnicza, Nadbrzeżna – ciekawie oświetlona niemalże futurystycznymi lampami.
• W Nowym Gierałtowie – nowy most odbudowany po powodzi. Koszt poniesiony przez Gminę to 350 tys. zł.
• Jedziemy dalej, w kierunki Bielic – i tu buduje się kolejny most (jest to droga powiatowa, więc inwestycja jest wspólna – Gmina dodaje ok. 200 tys. zł). Ale jak mówi Dariusz Chromiec: nikt nie pyta do kogo należy ta droga tylko za zaniedbania zawsze oskarża gospodarzy Gminy, a przecież tą drogą poruszają się nasi mieszkańcy i nasi turyści. Jest potrzeba – to trzeba się dogadać i dołożyć trochę grosza z kasy gminnej.
• Kolejna ulica Kościelna – nowa nawierzchnia asfaltowa. Długość 340 mb, z oświetleniem – koszt 705 tys. zł. Jest to przebudowa drogi Strachocin do cmentarzy.
• Jest też nowa i nowoczesna hala gimnastyczna. Jej koszt to 2 mln 800 tys. zł.
• Zatrzymujemy się na chwilę koło starej remizy. To był obiekt adoptowany na potrzeby straży pożarnej – mówi Z-ca Burmistrza.
Wybudujemy nową remizę z prawdziwego zdarzenia przy ul Sudeckiej (koło Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej) a w „starej” remizie planujemy muzeum.
• Stara Morawa – i kolejna droga gminna z pełną modernizacją. Koszt – 225 tys. zł.
• Tuż obok – droga powiatowa w kierunku granicy państwa i budowa małej obwodnicy Bolesławowa.
• Też w Starej Morawie kolejna siłownia plenerowa koło Zalewu Staromorawskiego – a koszt takiej małej siłowni to 29 tys. zł.
• Jesteśmy na Morawce – i tu budynki nr 42 i 43 (poszpitalne) zmodernizowane, z 28.mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi. Są to mieszkania socjalne. Koszt modernizacji to 2 mln 820 tys zł. Gmina na to zadanie dostała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 mln 300 tys. zł. Jak mówi Darek Chromiec – staramy się pozyskać jeszcze 4 budynki poszpitalne.
*• Rzut oka na Park Morawka – będzie on zmodernizowany, rozbudowany od strony rzeki Morawka i ul. Sportowej. Wzbogaci się m.in. w skatepark, muszlę koncertową, boisko do rolek, parkingi.
• Natomiast w Parku Miejskim powstanie tężnia solankowa, która będzie początkiem budowy Stronia jako zdroju.
• I na koniec naszej wędrówki – remontuje się drogę wojewódzką do Siennej (Czarna Góra). Przecież sezon turystyczny – zimowy tuż tuż.

Wydania: