Zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji

Autor: 
inf. M. Matusz

Przebudowa istniejącego kąpieliska w obrębie Zalewu w Radkowie – przybliżony koszt całego przedsięwzięcia – 22.000.000,00 zł (I etap to projekt: „Z rodziną przez pogranicze kłodzkie” – dofinansowanie do budowy kolektora zasilającego zalew i wodny plac zabaw, remont niecki basenu);
• Budowa trasy rowerowej, łączącej taras widokowy na Górze Guzowatej z terenem nad zalewem;
• Rewitalizacja terenów zielonych w Radkowie, zwłaszcza alei Lipowej przy ul. Jagiellońskiej;
• Wyposażenie siłowi w Radkowie przy ul. Spadzistej (zakończono prace budowlane). Kolejny etap to zakup sprzętu;
• Budowa świetlicy wiejskiej w Raszkowie na dawnym boisku;
• Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej;
• Budowa i modernizacja placów zabaw w: Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej (przy przedszkolu), Tłumaczowie i Radkowie;
• Przebudowa i rozbudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej na Strażackie Centrum Działań i Szkoleń Przeciwpowodziowych Gminy Radków w Ścinawce Średniej (jest projekt budowlany);
• Budowa parkingu za halą sportową w Ścinawce Średniej wraz z budową ścieżek rowerowych (w ramach projektu pn. „Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w dorzeczu Ścinawki);
• Rozbudowa budynku OSP wraz z niezbędną infrastrukturą w Tłumaczowie;
• Budowa budynku usług sportu wraz z niezbędną infrastrukturą w Ścinawce Dolnej;
• Adaptacja dawnego gimnazjum na przedszkole w Radkowie;
W zakresie usuwanie klęsk żywiołowych: odbudowa ujęć wody w Wambierzycach;
1) uznana szkoda na 4.250.000,00 zł – są to środki ministerialne;
2) ok. 20 km dróg zniszczonych na skutek zdarzeń losowych.

Wydania: