BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – WYNIKI PAŃSTWA GŁOSOWANIA

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Po raz pierwszy w ramach Budżetu Obywatelskiego, Państwo sami napisaliście własne projekty. W wyniku głosowania przez mieszkańców na najciekawsze z nich, powiat kłodzki sfinansuje pierwsze dziesięć, które zdobyły najwięcej głosów.
Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2019 (koszt podany w zł):
Nr- Tytuł zadania- Miejsce realizacji zadania - Szacunkowy koszt realizacji zadania - Liczba oddanych głosów ważnych- Decyzja Zarządu Powiatu Kłodzkiego

9 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Nowej Rudzie-Słupiec - Nowa Ruda-Słupiec- 14000 zł - 808 gł - zatwierdzony do realizacji

15 Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich- Kudowa-Zdrój- 10000 zł- 708 gł. - zatwierdzony do realizacji

18 Remont i modernizacja łazienek na oddziale dziecięcym Szpitala SPZOZ Kłodzko- Szpital Kłodzko- 15000 zł - 568 gł- zatwierdzony do realizacji

16 Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego dzięki doposażeniu OSP w Bożkowie w kamerę termowizyjną - Gmina Kłodzko, Nowa Ruda, Radków, miasto Nowa Ruda- 15000 zł - 508 gł- zatwierdzony do realizacji

22 Rozruszajmy powiat kłodzki- Hala przy ZSP Bystrzyca Kłodzka- 12980 zł- 506 gł.- zatwierdzony do realizacji

17 Remont i modernizacja łazienek na oddziale wewnętrznym SPZOZ Kłodzko- Szpital Kłodzko- 15000 zł- 433 gł - zatwierdzony do realizacji

8 Poprawa efektywności działań strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec poprzez modernizację środków łączności- Nowa Ruda-Słupiec- 14000 zł- 410 gł.- zatwierdzony do realizacji

11 Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Starym Waliszowie- Stary Waliszów- 15000 zł- 381 gł.- zatwierdzony do realizacji

13 Kraina Małych Odkrywców - Lewin Kłodzki - 15000 zł- 357 gł- zatwierdzony do realizacji

24 Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Społecznych - Chocieszów - 15000 zł - 342 gł.- zatwierdzony do realizacji

Wydania: