NFZ – Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Kłodzku

Autor: 
Mirosław Awiżeń
nfz.jpg

23 stycznia 2019 r. w Kłodzku, przy ul. Grunwaldzkiej 1 otwarto Punkt Obsługi Ubezpieczonych dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i okolicznych gmin, łącznie z gminami z woj. opolskiego. Punkt ten będzie realizował sprawy związane z obsługą ubezpieczonych w zakresie: wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje nam w krajach UE nieodpłatną opiekę lekarską w przypadku wydarzenia losowego związanego ze zdrowiem, potwierdzenie zleceń na wyroby medyczne, weryfikacja ubezpieczenia, przyjmowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe, przyjmowanie korespondencji itp.
Warto zaznaczyć, że do tej pory mieszkańcy naszych ziem w tych sprawach musieli jeździć bądź do Wałbrzycha, bądź do Wrocławia.
A więc Narodowy Fundusz Zdrowia faktycznie bliżej pacjenta.
Otwarcia dokonali m.in. pp. Andrzej Jacyna – prezes NFZ, Andrzej Oćwieja, dyr. Dolnośląskiego Oddziału Woj. NFZ, Robert Bryk, dyr. Opolskiego Oddziału Woj. NFZ.

Wydania: