Ruszają prace projektowe dla rozbudowy DK8 w Kotlinie Kłodzkiej

Autor: 
Joanna Borkowska – stanowisko ds. komunikacji społecznej GDDKIA

W dniu 3 stycznia 2019 r. została podpisana umowa na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku od Kłodzka do Szczytnej, o długości ok.13 km. To jeden z dwóch odcinków DK8, które zostały przewidziane do rozbudowy.
Umowę na wykonanie prac projektowych dla rozbudowy odcinka DK8 Kłodzko-Szczytna podpisano z wykonawcą Sweco Engineering Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość umowy to ok. 2,3 mln zł. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję środowiskową, wykona projekt budowlany, uzyska decyzję ZRID, wykona projekt wykonawczy i materiały przetargowe.
W dniu 4 stycznia 2019 r. została podpisana umowa na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Duszniki Zdrój -Kudowa Zdrój, o długości ok. 16 km. Wykonawcą prac projektowych będzie Biuro Projektów TRASA z Poznania. Wartość umowy to ok. 3,5 mln zł. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję środowiskową, wykona projekt budowlany, uzyska decyzję ZRID, wykona projekt wykonawczy i materiały przetargowe. Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK8 na odcinku Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój to styczeń 2022 roku.
Celem inwestycji jest rozbudowa DK8 na odcinku od Kłodzka do Szczytnej i od Dusznik Zdrój do Kudowy Zdrój o łącznej długości ok. 30 km.
Inwestycja będzie obejmować:
- rozbudowę drogi wraz z korektą łuków, dobudowę pasów ruchu powolnego oraz podniesienie nośności konstrukcji jezdni do 11,5 tony,
- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,
- budowę/przebudowę ciągów pieszych lub/i rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę kanałów technologicznych.
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Szczytna i Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu wynikających z usz-kodzeń nawierzchni oraz do usprawnienia i uporządkowania ruchu pieszego. Rozbudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie szybko rosnącego natężenia ruchu.
Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK8 na odcinku Kłodzko-Szczytna to wrzesień 2021 roku.
Należy przypomnieć, że obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK8 do parametrów drogi klasy S na odcinku od Wrocławia do Kłodzka.

Wydania: