O Euroregionie Glacensis rozmawiam z p. Czesławem Kręcichwostem, prezesem części polskiej Euroregionu....

Autor: 
Mirosław Awiżeń
e0.jpg
e1pg.jpg
e2.jpg

- Jak rysują się perspektywy dalszego działania Euroregionu Glacensis?
- Trudne pytanie. Chcę uszczegółowić te pytanie: czy my już wiemy, co będziemy robić, czy też w kategorii, że nasza dalsza działalność na rzecz samorządów i mieszkańców będzie potrzebna.
I jeszcze, czy Ty chciałbyś, abym Ci powiedział, co będzie w tym roku...
- ...o działaniach na ten 2019 rok to za chwilę. W zadanym pytaniu chodzi mi o perspektywę współpracy „na zawsze” - współpracy dwóch krajów, w bardzo szerokim zakresie, jak z dobrymi sąsiadami.
- Hołduję takiej zasadzie, że mimo, iż różne były stosunki polsko-czeskie, lepsze i gorsze w naszej historii, o których należy pamiętać, to jednak trzeba umieć żyć z nieokłamywaną historią, wykorzystując jednocześnie możliwości jakie daje nam wspólna obecność w Unii Europejskiej.
Jedno nie ulega wątpliwości – nasza współpraca graniczna (ponadgraniczna) już inna być nie powinna. Przywykliśmy do współpracy i wzajemnej pomocy realizowanej w ramach Unii Europejskiej przy jej, także finansowej, pomocy. Wspólnota europejska to spoiwo, które łączy nas naturalnie „na zawsze”.
Powiem jeszcze tak: procedury systemowe poszły tak daleko, że nie można już zawrócić z tej drogi nawet w sytuacji kiedy powstaną warunki do negowania naszej współpracy transgranicznej. Na pewno zapanujemy nad potencjalnymi kłopotami i chwilowymi emocjami. Dzisiaj współpraca oparta jest na chęci współpracy dwóch stron a nie, jak to kiedyś było, jako współpraca narzucona, a co za tym idzie – tak naprawdę niechciana. Nasze dzisiejsze działanie jest teraz naturalne, bo jesteśmy jednym z elementów łączących Europejczyków.
- Też tak uważam. Przejdźmy zatem do następnego pytania o rezultaty działań Stowarzyszenia w 2018 r. O sukcesy...
- Hmmm.... Nasza praca jest pracą ciągłą. Można oczywiście podawać liczby ale nasz sukces polega przede wszystkim na skutecznym pozyskiwaniu funduszy na proponowane projekty transgraniczne.
Jednakże „sukcesy” (jak to określiłeś) nie byłyby możliwe bez dobrego przygotowania projektów przez beneficjentów. Staramy się w sposób jak najbardziej skuteczny pozyskiwać fundusze dla naszych partnerów, także i pozyskiwać partnerów, bo po to właśnie jesteśmy i to jest nasz sukces.
Euroregion Glacensis pilotuje, a także inicjuje, projekty złożone przez beneficjentów. A są to samorządy, szkoły, przedszkola, straże pożarne, organizacje pozarządowe, emeryci itd., co oznacza, że o środki i pomoc finansową może starać się cała społeczność przygraniczna po obu stronach. EG dba o ich poziom merytoryczny i formalny a i pomaga w ich przygotowywaniu. Bo przecież za każdym z tych projektów „idą” pieniądze, które muszą być sensownie wydawane.
Trudno „wyrwać” jeden rok z działalności, która z natury jest ciągła, wzajemne się zawiązująca w ramach programowania Unii Europejskiej.
Można powiedzieć, że w ciągu 20. letniego istnienia Euroregionu Glacensis zrealizowaliśmy np. z Funduszu Małych Projektów i Mikroprojektów ponad 450 mikroprojektów po obu stronach granicy.
Wielką pomoc udziela wszystkim „beneficjentom” Sekretariat Euroregionu pod kierownictwem pani Bernadety Tambor. I ten fakt trzeba wyraźnie podkreślić.
- Jakie najważniejsze zadania czekają Was w tym roku?
- Myślę, że najważniejsze jest teraz skupienie się na przygotowaniu do nowego okresu rozdziału środków U.E. na czas po 2020 roku. Jest już oczywiste, że będą zmiany w funkcjonowaniu euroregionów w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów i zmiany te będą miały wpływ na wybór formuły organizacyjnej oraz sposobu pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich.

**
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis liczy obecnie 37 członków: 34 gminy i 3 powiaty.
Rada Euroregionu Glacensis:
Czesław Kręcichwost – przewodniczący, Henryk Gołębiewski – członek, delegat miasta Wałbrzych, Tomasz Korczak – członek, burmistrz Międzylesia
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
Czesław Kręcichwost – prezes Zarządu, Tomasz Kiliński – wiceprezes, burmistrz Nowej Rudy, Marek Chmielewski – wójt Dzierżoniowa,
Henryk Gołębiewski – delegat m. Wałbrzych, Waldemar Grochowski – wójt Borowa, Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich,
Michał Piszko – burmistrz Kłodzka, Renata Surma – burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Krzysztof Żegański – burmistrz Barda.

Wydania: