„Historyczne wieże pogranicza kłodzkiego” – wirtualnie

Autor: 
Renata Rupniewska
Baszta Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka fot.jpg

W grudniu 2018 roku zakończył się realizowany w latach 2017-2018 projekt pn.: „Historyczne wieże pogranicza kłodzkiego”, który miał na celu stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Cztery wieże”. Celem projektu było rozszerzenie wspólnej oferty turystycznej i rozwój turystyki na pograniczu kłodzkim z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego oraz przebudowa i udostępnienie wież oraz ich wykorzystanie do celów turystycznych.
W ramach tego działania przeprowadzono renowację trzech znaczących zabytkowych obiektów tj. kościoła św. Jana Chrzciciela w Orlickim Zahorzi, kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Neratowie i XIV- wiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Jednym z celów było także stworzenie strony internetowej http://historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl prezentującej nowy produkt turystyczny. Na stronie zamieszczone są także propozycje wycieczek pieszych, rowerowych i dla zmotoryzowanych a także niezbędnik turystyczny.
Zapraszamy turystów odwiedzających pogranicze polsko-czeskie jak i jego mieszkańców do odwiedzenia powyższej strony i zwiedzenia odrestaurowanych zabytków, a także skorzystania z zaproponowanych wycieczek.

Wydania: