Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

FOLKLOR
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. było organizatorem imprezy folklorystycznej, adresowanej do kuracjuszy. Impreza miała miejsce w pijalni, a prezentowały się na niej zespoły folklorystyczne z Ziemi Kłodzkiej. Ponadto prezentacje swoje mieli twórcy ludowi oraz producenci tradycyjnej żywności. Celem artystycznego przedsięwzięcia było wypromowanie uzdrowiska na tle bogactwa folklorystycznego Ziemi Kłodzkiej. Nic dodać, nic ująć.
WIADUKT
Podczas prac remontowych przy wiadukcie kolejowym na trasie Kłodzko – Wałbrzych w Świerkach, gm. Nowa Ru-da, robotnicy natrafili na kostki przypominające trotyl. Umieszczono je tam wiele lat temu w torowisku niedaleko przeprawy. Wstrzymano ruch pociągów i wezwano saperów. Bez komentarza.
KOPALNIA
Ścinawka Średnia, gmina Nowa Ruda – spółka Nexano Minerals sięgnie po miejscowe złoże węgla kamiennego. Rozpocznie eksploatację złoża o nazwie „Heedi II”. Spółka poinformowała o tym przedsięwzięciu senatora PiS Aleksandra Szweda. Obszar wydobycia obejmie niespełna 0,5 km2. Pozyska się ok. 1 mln ton urobku, w tym ponad 320 tys. ton węgla przemysłowego. Kopalnia powinna dać zatrudnienie 150-200 osobom. Bez komentarza.
SOŁTYS
W Jaszkowej Górnej gospodarze gminy Kłodzko spotkali się na koniec kadencji sołeckiej z gospodarzami miejscowości. Wójt Zbigniew Tur oraz przewodniczący rady gminy Ryszard Jastrzębski, podziękowali sołtysom za cztery lata pracy na rzecz swoich społeczności. Na spotkaniu rozdano okoliczne medale, jak i życzenia dalszej owocnej pracy – wielu dotychczasowych sołtysów otrzymało ponownie mandat poparcia od swoich mieszkańców. Gratulacje!
PARASOL
Wójt Nowej Rudy oraz Wicewójt gościli Sołtysów z okazji ich święta. Za ich pracę podziękowali drobnymi upominkami – każdy otrzymał parasol. Podarunek bardzo ciekawy. Jedno jest pewne, sołtysi teraz na pewno już nie zmokną.
ROLNICTWO
W Ścinawce Średniej odbyła się konferencja pod hasłem: „Zdrowa krowa - zdrowy człowiek”. Konferencja była adresowana do producentów żywności oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa. Spotkanie stanowiło element programu mającego uczynić z Dolnego Śląska samowystarczalną krainę w zakresie produkcji żywności, w tym mięsa wołowego. Prelekcje wygłaszali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w którym zrodził się pomysł programu. No, no, no.
PLAC
W Złotym Stoku do wakacji powinna zostać ukończona budowa placu rekreacyjnego. Obiekt poza urządzeniami zabawowymi ma dysponować też siłownią pod chmurką oraz ścieżką zdrowia. Projekt jest dofinansowany w 63,63% z Programu rozwoju obszarów wiejskich. O lala.
SZLAK
Na deptaku w Polanicy Zdroju, przy pomniku Alpinistów odbyło się uroczyste otwarcie „Leśnego Szlaku Wspinaczkowego w Piekielnej Dolinie”. Szlak miłośników wędrówek oraz wspinaczki prowadzi przez widokowe wychodnie skalne Gór Stołowych położone pomiędzy Polanicą Zdrój a Szczytną. Wow.
FESTIWAL
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie był organizatorem festiwalu tańca „Comania”. Celem imprezy było umożliwienie prezentacji różnych form tanecznych zainteresowanym grupom. Uczestnicy zaprezentowali disco dance, hip-hop, show dance oraz taniec współczesny.
Z roku na rok impreza zyskuje na znaczeniu. Bez komentarza.
PRZEDŁUŻACZ
Pewien 39-letni jegomość skradł z budowy stacji kolejowej w Kłodzku kilka przedłużaczy elektrycznych. Łup sprzedał i zapewne cieszyłby się udaną transakcją, gdyby nie policjanci, którzy zajęli się ujawnianiem sprawcy włamań do altan. Jak się okazało miłośnik przedłużaczy upodobał sobie także wnętrza altanek. Złodziej wpadł w ręce stróżów prawa. A to ci heca.
KURS
W siedzibie głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzycka Kł. oraz filii osiedlowej odbywają się kursy komputerowe. Zajęcia odbywają się w 12-osobowych grupach i łącznie zajmują 80 godzin. Każdy uczestnik ma zapewniony dostęp do laptopów i materiałów szkoleniowych. Zajęcia mają miejsce dwa razy w tygodniu i są bezpłatne. Kurs i egzamin są finansowane z funduszy UE. I tyle w temacie.
STAW
W Kudowie Zdroju oczyszczono staw zdrojowy. Doszło do tego w wyniku projektu czterech partnerów: Nachodu, Hronova, Dusznik Zdroju oraz Kudowy Zdroju. Oczyszczono nieckę, wyremontowano mur oporowy stanowiący zarazem groblę, na wyglądzie zyskała także przystań kajakowa. Staw parkowy zgodnie z założeniami ma stać się miejscem imprez kulturalnych i rekreacyjnych z wykorzystaniem oprzyrządowania, które zaplanowano wśród wydatków projektowych. Akwen ma stanowić polsko-czeski szlak uzdrowiskowy prowadzący przez cztery wyżej wymienione miejscowości. Bez komentarza.
TRADYCJE
Polanica Zdrój będzie miejscem XXII Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Jest to impreza, podczas której zwłaszcza członkinie gospodyń wiejskich przedstawiają udekorowane stoły świąteczne i promują produkty przez siebie wytworzone. Prezentacje odbywać się będą w Teatrze Zdrojowym. Imprezie towarzyszyć będą konkursy na najładniejszą palmę oraz kartkę wielkanocną, występy zespołów ludowych. Bez komentarza.
TERMA
Lądek Zdrój stał się członkiem europejskich historycznych miast termalnych. Nadanie członkostwa miało miejsce podczas obrad stowarzyszenia EHTTA w greckiej miejscowości Loutra Pozar. Obecny na spotkaniu burmistrz Roman Kaczmarczyk dokonał prezentacji Lądka Zdroju. Stowarzyszenie ma charakter elitarny i grupuje miejscowości uzdrowiskowe ze Starego Kontynentu, opierające swoją działalność leczniczą o wody geotermalne. Gratulacje!
LEKCJA
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Kłodzku, mieli okazję do lekcji z wójtem gminy Kłodzko Zbigniewem Turem. Spotkanie zorganizowali nauczyciele przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Młodzież mogła od osoby najbardziej rozeznanej w lokalnej samorządności dowiedzieć się wielu ciekawych informacji. Wójt Tur przedstawił nastolatkom ideę samorządności, zaprezentował organy reprezentujące mieszkańców, opowiedział o pracy urzędu, którym kieruje. Nic dodać, nic ująć.
SZKOŁA
Dalszy los Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, dla której organem prowadzącym jest gmina, jest teraz w rękach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do ministra kultury Piotra Glińskiego zwrócił się senator PiS Aleksander Szwed, z prośbą o wydanie decyzji o wsparciu finansowym działalności tej placówki. Senator o interwencję został poproszony przez społeczność „Dwójki” oraz samorządowców z gminy. (Szkołę przejęło MKiDN – inf. z 27.03.).
ŻŁOBEK
Oficjalnie otwarto pierwszy żłobek miejski w Nowej Rudzie Słupcu.
W placówce uczy się oraz bawi 42 dzieci podzielonych na 6 grup. Modernizacja i przystosowanie obiektu to koszt: 1,4 mln zł, z tej sumy 840 tys. zł pochodzi z programu „Maluch+”. Ponadto miasto pozyskało ponad 2 mln zł. z UE, na kompleksowe wyposażenie, remont placu zabaw oraz bieżące funkcjonowanie placówki. Bez komentarza.
DOTACJA
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki wręczył przedstawicielom samorządów dolnośląskich promesy w ramach programów „Maluch+” oraz „Senior+”. Wśród osób, jakie odbierały dofinansowania znalazł się wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Promesa w kwocie 150 tys. zł zostanie przeznaczona na Klub Seniora, jaki ma powstać w Wojborzu w ramach programu „Senior+”. Gmina otrzymała także dotację „Maluch+” na prowadzenie żłobków w Ołdrzychowicach (43 200 zł) oraz Jaszkowej Dolnej (48 600 zł). Gratulacje!
WSPÓŁPRACA
Burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk przebywał z wizytą w hiszpańskim mieście Moralzarzal, które podobnie jak Lądek Zdrój leży pomiędzy malowniczymi górami. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie przez obu włodarzy aktu intencyjnego, dotyczącego podjęcia wspólnych działań zmierzających do zawarcia współpracy partnerskiej. Bez komentarza.

Wydania: