KOLEJNE ŚRODKI NA ODBUDOWĘ DRÓG W POWIECIE KŁODZKIM

Powodzowki_001.jpg

Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który m.in. koordynuje prace wszystkich służb przy utrzymaniu i odbudowie infrastruktury drogowej powiatu kłodzkiego, odebrał promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 440 000 zł.
Środki te zostały pozyskane przez powiat z MSWiA i zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2019 r. zadań pn.:
1. Odbudowa drogi powiatowej 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 0+000 – 1+200 (Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku )
2. Odbudowa drogi powiatowej 3313D Nowa Wieś Kłodzka – Czerwieńczyce, km 0+000 – 0+500 i 1+000 – 2+000 (Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku)
3. Odbudowa drogi powiatowej 3276D Poniatów – Poręba – Długopole Zdrój, km 2+000 – 3+000 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 roku)
Kwota dotacji wynosić będzie nie więcej jednak jak 80% wartości zadania.

Wydania: