Kontynuacja w gminie Stronie Śląskie. Rozmowa z burmistrzem p. Dariuszem Chromcem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg

- Jak upłynęło Ci pierwsze sto dni urzędowania jako burmistrz?
- To były dobre dni. Jestem zadowolony. Tylko czasu było brak, no bo na te pierwsze 100 dni nałożył się również czas świąteczny.
- Czy były przetasowania w urzędzie?
- Nie, oprócz takich naturalnych odejść i zatrudnienia.
- Jak się ma budżet Gminy?
- Dobrze. Dochody planujemy na wys. 29 mln 424 tys. 635 zł, wydatki na poziomie 31 mln 96 tys. 719 zł. Deficyt w wys. 1 mln 685 tys. 84 zł pokryjemy z nadwyżki budżetowej.
- Najważniejsze inwestycje w tym roku?
- ... to remiza strażacka dla OSP Stronie Śląskie. Planowy koszt około 3 mln zł, z tym, że ta inwestycja przewidziana jest na dwa lata, zatem w tym roku półtora mln zł i w następnym druga transza tej samej wysokości (wizualizacja remizy – strona 4). Kolejna inwestycja to budowa hotelu (przebudowa po byłej szkole zawodowej) przez naszą, gminną spółkę Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”(SPA) za 12 mln 264 tys. zł.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest remont hali sportowej za 4 mln 750 tys. zł. Z tego mamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 762 tys. zł.
Zakończymy również w tym roku przebudowę i remont pomostów na kąpielisku Stara Morawa. Koszt – 598 tys. zł.
Będziemy również budować tężnię solankową za 190 tys. zł, dofinansowanie zewnętrzne (INTERREG 130 tys. zł).
Dostaliśmy również promesę na przebudowę drogi Sienna – Kletno w wys. 764 tys. zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przygotowujemy dokumentacje i ruszamy do roboty, bowiem to zadanie musimy rozliczyć do końca tego roku.
Ociepliliśmy też budynek zaplecza sportowego „Kryształ Stronie Śląskie” za 99 tys. zł oraz zainstalowaliśmy w tym budynku nowoczesną kotłownię za 166 tys. zł.
Gotowi jesteśmy także do tworzenia Parku Morawka wraz z zagospodarowaniem otoczenia. (Wizualizacja)
No i oczywiście te drobniejsze modernizacje, naprawy i remonty, jak drogi, chodniki, podjazdy, parkingi....
- A co z „miękką tkanką” czyli po prostu działaniami prospołecznymi dla mieszkańców?
- Zgodnie z zapowiedzianym programem wyborczym powołałem Społeczną Radę Seniorów. Będzie ona liczyła 7 osób i będzie to ciało opiniodawcze dla mnie, dla Rady... będziemy wsłuchiwać się w ich głos i starać się wykorzystywać ich pomysły i projekty. Utworzymy także siedzibę klub/ „Dom Seniora”, żeby można było się „na swoim” mieć gdzie spotykać.
Kolejnym działaniem będzie utworzenie u nas Społecznej Rady Przedsiębiorców – oczywiście też po to, aby przedsiębiorcy mieli realny wpływ na to, co dzieje się w Gminie. Reaktywujemy także Radę Młodzieżową. Te inicjatywy mają zachęcić WSZYSTKICH Mieszkańców Gminy do budowy wspólnego dobrobytu.
Będziemy dążyć do coraz czystszego powietrza w Gminie (zaplanowane dofinansowanie na wymianę pieców w wys. 200 tys. rozeszło się „migiem”).
Zależy nam również na jak najszybszym uruchomieniu dla turystów nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej. Szukam źródeł finansowania tych zadań.
- A z innych spraw?
- Bolesna – to likwidacja huty szkła kryształowego „Violetta”. To przecież kres sto pięćdziesięciopięcio-letniej historii tej części Stronia Śląskiego. Co nam pozostaje? Na pewno zachowanie pamięci o niej. Postaramy się o przejęcie obiektu Huta Nr 2 (najstarszej części), i stworzenia tam centrum szklarstwa czyli muzeum z pokazaniem pełnej linii produkcyjnej i być może uruchomienia linii produkcyjnej kryształów dla kolekcjonerów, pasjonatów...
Fajną rzeczą jest natomiast decyzja, o uzyskaniu rekomendacji do dofinansowania w ramach Projektu Kladsko – Orlicko – Śnieżnik (Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej ze strony polskiej) pieniędzy na odbudowę wieży na Śnieżniku. Ogólna kwota to 3,5 mln EURO.
- I na koniec...
- Zbliżają się Święta Wielkanocne. Życzę wszystkim mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej, zdrowia, szczęścia, pomyślności i zapraszam na nasze, Polsko- Czeskie Stoły Wielkanocne do nas, do Stronia Śląskiego, 7. kwietnia 2019 r. do CETiKu.
- Dziękuję.

Wydania: