PROMESY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO 2019 R. ROZDANE

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
budzet.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku po raz pierwszy zostały oficjalnie rozdane promesy na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego, gdzie wnioskodawcami byli sami mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego. Promesy Wnioskodawcom wręczał Zarząd Powiatu Kłodzkiego: Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu, Małgorzata Kanecka – członek Zarządu, Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu.
Na podstawie Uchwały nr 11/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2019, zostaną rozdysponowane środki na 10 zadań, które uzyskały największą liczbę głosów. Pula do rozdysponowania to 150 tys. zł. Dużą inicjatywą wykazali się mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego, złożonych zostało aż 27 wniosków. Następnym etapem było przeprowadzone głosowanie na wnioskowane zadania. Wszystkich głosów oddano 8040, liczba głosów ważnych to 6871. W trzecim kwartale 2019 r. są planowane zakończenia realizacji wszystkich dofinansowanych projektów. Z każdego zrealizowanego przedsięwzięcia przygotujemy dla Państwa szczegółową relację. Szczegóły projektów, które otrzymały Państwa najwięcej głosów znajdziecie Państwo na naszej stronie powiatowej: http://www.powiat.klodzko.pl/
Poniżej lista rozdanych promes, obejmująca następujące dane: miejsce wg głosów, wnioskodawca, zadanie, miejsce inwestycji, Ilość głosów na projekt:
1. Paweł Czajka OSP Nowa Ruda-Słupiec – Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki  OSP w Nowej Rudzie-Słupiec – Nowa Ruda-Słupiec – 808.
 2. Daniel Jagiełło – Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich – Kudowa Zdrój – 708.
 3. Maria Dukat-Krzonkala – Remont i modernizacja łazienek na oddziale dziecięcym  Szpitala SPZOZ Kłodzko – Kłodzko – 568.
 4. Mariusz Węglarz OSP Bożków – Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego dzięki doposażeniu OSP w Bożkowie w kamerę termowizyjną – Gmina Kłodzko, Nowa Ruda, Radków, miasto Nowa Ruda – 508.
 5. Konrad Boczoń – Rozruszajmy powiat kłodzki, Zakup sprzętu sportowego – Hala przy ZSP Bystrzyca Kłodzka – 506.
 6. Dorota Łakucewicz – Remont i modernizacja łazienek na oddziale wewnętrznym SP ZOZ Kłodzko – Szpital Kłodzko – 433.
7. Daniel  Leśniak OSP Nowa Ruda-Słupiec – Poprawa efektywności działań strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec poprzez modernizację środków łączności – Nowa Ruda-Słupiec – 410.
8. Adam Lech Rada Sołecka Nowy Waliszów – Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Starym Waliszowie – Stary Waliszów – 381.
9. Stowarzyszenie Obywatelskie „Kulturalny Zakątek” Justyna Szelęga – Kraina Małych Odkrywców – Lewin Kł. – 357.
10. Ryszard  Wach – Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Społecznych – Chocieszów – 342.

Wydania: