SPOTKANIE Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI GMIN Z POWIATU KŁODZKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
powiat1.jpg

Po raz pierwszy w tej kadencji starosta kłodzki Maciej Awiżeń wraz z Zarządem Powiatu Kłodzkiego zorganizowali wspólne spotkanie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kłodzkiego.
Głównym tematami spotkania były: 1) Sytuacja w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. 2) Przedstawienie zasad funkcjonowania i korzyści płynących z przystąpienia gmin do tzw. Klastra Energetycznego ARES. 3) Organizacja corocznego spotkania Kół Gospodyń Wiejskich pn.: Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej.
W sprawie Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, wszyscy zebrani włodarze, uzgodnili, że wspólnie wystąpią do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o przejęcie przez ministerstwo dalszego prowadzenia i finansowania szkoły. Zostanie wystosowane pismo w tej sprawie, pod którym zadeklarowali się podpisać wszyscy obecni na spotkaniu Burmistrzowie i Wójtowie okazując w ten sposób troskę i zainteresowanie sprawą edukacji artystycznej w powiecie kłodzkim.
Burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski przedstawił pozostałym możliwości i korzyści z przystąpienia do klastra energetycznego i zachęcał pozostałe gminy do przystąpienia. Rozdał deklaracje i przedstawił bliższe informacje.
ARES(Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) – Klaster energii – to inicjatywa łącząca samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie szeroko pojętej energetyki. Rolą klastra energii jest wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich oraz działań lokalnych przedsiębiorców w zakresie samowystarczalności energetycznej regionu, ograniczenia niskiej emisji oraz zachowania walorów uzdrowiskowych regionu.
Na koniec burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin zadeklarował organizację wspólnie ze Starostwem i Dolnośląska Izbą Rolniczą w dniu 6.04.2019 r. w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju, znanej i bardzo lubianej wśród mieszkańców Ziemi Kłodzkiej imprezy pn. Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Jak co roku spodziewamy się ok. 70 kół gospodyń wiejskich, które zaprezentują najwspanialsze swoje potrawy.

Wydania: