W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
da1.jpg

* Wizyta w Międzychodzie.
Na początku 2019 r. burmistrz Jerzy Król gościł w jednym z miast partnerskich Szczytnej, w Międzychodzie. Po kilkunastu latach zastoju we wzajemnych stosunkach burmistrzowie obu miast doszli do wniosku, że współpraca między nimi ponownie zostanie nawiązana.
* Wyższe ceny w gospodarce odpadami.
Od kwietnia br. mieszkańcy gminy Szczytna zapłacą więcej za gospodarowanie odpadami. I tak: 1) za odpady od-bierane w sposób nieselektywny – 35 zł brutto od mieszkańca, 2) odbierane
w sposób selektywny – 22 zł od mieszkańca, 3) w sposób selektywny z wydzieleniem funkcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 16 zł. Chociaż podwyżka cen jest dość duża, nie znaczy to, że ostatnia. Następnej należy się spodziewać w przyszłym roku. Trzeba dodać, że poprzednie ceny nie zmieniane były od 2014 r., a obecne nie odbiegają od opłat w miastach ościennych.
* Kosztowna „akcja zima”.
Na sesji RM w dn. 28 lutego 2019 r. przedstawiono sprawozdanie z „akcji zima”. Wynika z niego, że „wartość wykonania zadania: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 wyniosła 170. 420zł, 23zł.” Wśród wielu kwot związanych z akcją zima pojawia się także opłata dyżurów koordynatorów, które wyniosły 441,50 godzin wycenionych na 19.072,80zł. O samą kwotę, która wydała się trochę duża, zapytał radny J. Hara. W odpowiedzi usłyszał, że były to również dyżury nocne, w dni świąteczne, więc i zapłata za godzinę musiała być odpowiednia. Ilu tych koordynatorów było i kto to był, nie powiedziano; znam dwa przypadki, że na koordynatora trudno było trafić.
* Powitanie wiosny.
Powitanie upragnionej wiosny wziął na siebie MOK w Szczytnej. W środę, 20. marca w sali widowiskowej wspólnie robiono Marzannę, a w czwartek wspólnie z dwoma klasami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego wyprawiono ją do morza, korzystając z wartkiego nurtu potoku Bystrzyca Dusznicka. Marzanna odpłynęła, a „wiosna” zaprosiła wszystkich na plac zabaw przy MOK, gdzie rozpalono ognisko i oddano się zabawom i pieczeniu kiełbasek.

Wydania: