Zakończenie prac wiertniczych

Autor: 
Ewa Chalecka
l2.jpg

Dwudziestego szóstego września 2018 roku rozpoczęto prace wiertnicze związane z poszukiwaniem wód termalnych w Lądku-Zdroju. Prace zakończono blisko pięć miesięcy później – 28 lutego 2019 roku, jednak to jeszcze nie koniec całego przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, dwa lata temu polsko-norwesko-islandzki projekt poznania możliwości efektywnego wykorzystania zasobów geotermalnych pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1” został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. 26 września 2017 r. w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Kwota otrzymanego dofinansowania to 18,8 milionów zł, które miasto przeznaczy na dokonanie odwiertu o głębokości 2,5 km.
W czerwcu (18.06) 2018 r., w Lubinie Włodarz Lądka-Zdroju podpisał umowę dotyczącą wykonania badawczego odwiertu geotermalnego z firmą PeBeKa – Grupa KGHM. Blisko trzy miesiące trwały prace przygotowujące plac pod przeprowadzenie odwiertu. Hasło na rozpoczęcie prac wiertniczych wypowiedział gospodarz projektu – burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 26 września 2018 r. Gośćmi uroczystości byli m.in. minister Michał Dworczyk, sekretarz stanu i Główny Geolog Kraju – prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz opiekun projektu – prof. Wojciech Ciężkowski. Przez kolejnych pięć miesięcy pracownicy firmy PeBeKa pracowali na dwie zmiany po 12 godzin. Wszystko po to, by wywiercić otwór na 2,5 km i dostać się do gorącej wody znajdującej się pod ziemią oraz zbadać budowę Sudetów. To już koniec pierwszego etapu prac wiertniczych – teraz czas na przeprowadzenie badań, które mogą potrwać kolejne 3 miesiące. Wiele wskazuje na to, że odwiercone źródło to również wody lecznicze zbliżone składem do tych od lat znanych w uzdrowisku.
Wydajność źródła szacuje się na około 40 do 60 m3/h. Jeśli wszystkie wyniki będą pozytywne, to gorące źródło pogrzeje m.in. wodę użytkową i szklarnie, a zimą chodniki i drogi.  
Są już pierwsze informacje z przeprowadzonych badań lądeckiego otworu geotermalnego. W dniu pomiaru temperatura wody wyniosła 56 st. C. Kolejnym etapem badań jest pompowanie wody 24 h/dobę przez okres 1 miesiąca. Po wypompowaniu i usunięciu wszystkich resztek, pozostałości wiercenia oraz po zapełnieniu się otworu właściwą wodą podziemną zostaną wykonane kolejne badania temperatury i składu. Będą to tzw. dane ostateczne.
Powyżej opisane pompowanie ma na celu m.in. sprawdzenie czy eksploatacja wody z odwiertu wpływa w jakikolwiek sposób na wody w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. Według szacunków po zakończeniu pompowania temperatura wody na dnie ustabilizuje się i będzie się utrzymywać pomiędzy 58–70 st. C, co jest idealnym wynikiem dla przyszłych planów inwestycyjnych związanych z lądecką geotermią.
W projekcie odwiertu z 2016 r. zakładano osiągnięcie temperatury 60-700 C. Natomiast w wyliczeniach wykorzystania otworu do celów energetycznych (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) idealną temperaturą wody jest 650 C.

Wydania: