A co tam w Różanym Dworze... czyli Muzyka w Imię Róży i literacki pakiet uzdrowiskowy

Autor: 
Monika Maciejczyk
Nagroda Imię Róży dla Danuty i Marcina Szczepankiewiczów 21.04.jpg

W dniu 21 kwietnia 2019 r. miałam zaszczyt przekazać najwyższe wyróżnienie Saloniku Literackiego Różany Dwór – Imię Róży, Danucie i Marcinowi Szczepankiewiczom. Po raz pierwszy nagrodę tę otrzymały dwie osoby – matka i syn. Danuta Szczepankiewicz jest pedagogiem i terapeutą. W latach 1999 – 2004 była dyrektorem Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju. Jej życie to praca na rzecz młodzieży i pasja muzyczna. To praca kreatywna umożliwiająca odnajdywanie i kształcenie uzdolnionej młodzieży.
Marcin Szczepankiewicz jest architektem, wybitnie uzdolnionym młodym kompozytorem i pianistą, piszącym utwory na fortepian i współpracującym od 2017 r. w ramach realizacji projektów Różanego Dworu. To praca pro publico bono na rzecz kreacji interdyscyplinarnej. Bowiem połączenie literatury, muzyki i śpiewu uszlachetnia każdą z tych dyscyplin i wzbogaca percepcję o nowe doznania. Zawodowo związany jest z wrocławskim biurem projektowym, realizującym projekty architektoniczno-budowlane, inwentaryzacje obiektów zabytkowych oraz prace badawcze i ekspertyzy. Komponuje utwory muzyczne od drobnych miniatur fortepianowych po utwory dla chóru i do spektakli teatralnych. Marcin Szczepankiewicz komponuje muzykę do utworów poetyckich. Kreatywnie działa na rzecz młodzieży zrzeszonej w organizacjach szeroko pojętej kultury i sztuki. Wielki to zaszczyt pracować z tymi wybitnie utalentowanymi twórcami i radość z tej tak owocnej współpracy, pełnej kultury i wzajemnego szacunku. Radość, którą z całą serdecznością wyrażam słowami … witamy w Klubie!
Jeszcze w kwietniu towarzyszyłam Verze Kopeckiej w wykładzie multimedialnym na Uniwersytecie III Wieku w CETIKU. Wykładzie o poezji i pejzażach Broumovska, czeskiej krainy, której Vera poświęca swoją poezję i fotografię artystyczną.
Kolejnym niezmiernie ważnym wydarzeniem była inauguracja LITERACKIEGO PAKIETU UZDROWISKOWEGO. Pakietu będącego owocem współpracy z prezesem Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich Wojciechem Majem oraz PP. Pracownikami naszych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej. LITERACKI PAKIET UZDROWISKOWY wszedł do realizacji w dniu 9 maja 2019 r. w Kudowie Zdroju spotkaniem czeskiej poetki i animatorki życia kulturalnego Czech – Very Kopeckiej. Wieczór poetycki zgromadził w SALI LUSTRZANEJ sanatorium POLONIA licznych kuracjuszy. Vera Kopecka opowiadała o swoim kraju i o swojej małej ojczyźnie – Broumovsku. Opowieści czeskie przekazywane były przez czeską poetkę piękną polszczyzną i urozmaicane nostalgiczną poezją. Poezją krajobrazów i poezją miłości tłumaczoną z języka czeskiego na język polski przez wybitnego tłumacza, poetę Antoniego Matuszkiewicza. Vera Kopecka płynnie mówi po polsku, jednak swoją piękną poezję powierza do tłumaczenia polskiemu poecie.
Powiem Państwu, że bywam z Verą Kopecką na wielu spotkaniach literackich i każde z nich inne jest i ciekawe. Niepowtarzalne. Otulone dziwnym, sekretnym klimatem i aurą jak mgły nad Jej ukochanym Broumovskiem, nad polami wioseczki Kriniće. Tam, gdzie jezioro, nad które często chodzimy, tam gdzie pola i łąki kwitnące, i lasy, w których uroczysta cisza pomiędzy drzewami … kościół przypomina. Taki, w którym człowiek stoi w obliczu Boga. Tak najbliżej jak to tylko możliwe.
Chciałam serdecznie podziękować prezesowi Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich Wojciechowi Majowi i PP. Pracownikom za umożliwienie wejścia w życie tak ważnego dla środowiska literackiego pakietu. Dziękuję pracownikom uzdrowiska Kudowa Zdrój – Alicji Kuklis, Annie Sujewicz, Kamili i Wiesławowi, oraz innym Państwu, którzy poświęcili swój prywatny czas wieczorem 9 maja, aby umożliwić zorganizowanie tego literackiego spotkania.

Wydania: