Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

OLIMPIJKA
Lekkoatletka, uprawiająca skok o tyczce – Monika Pyrek, gościła w szkołach, w Polanicy-Zdroju oraz Kłodzku. Medalistka mistrzostw świata i olimpijka, opowiadała uczniom, jak ważny jest ruch i jakie płyną z niego zalety. Pod opieką sportsmenki dzieci odbyły trening, wykazując swoje zainteresowania w różnych dyscyplinach. Wow.
FETA
Od stycznia do października br. trwają obchody jubileuszowe 700-lecia nadania praw miejskich Bystrzycy Kłodzkiej.
W przedostatni weekend maja odbyło się w mieście wiele imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym oraz sportowych – wszystkie podkreślające rangę wydarzenia. Miały miejsce m.in. koncerty popularnych zespołów, jak Kombii. Prezentacje lokalnych zespołów tanecznych. Pokaz laserowy w tzw. pigułce o przeszłości i współczesności Bystrzycy Kłodzkiej. Gratulacje!
ZBIORNIK
W Międzylesiu miało miejsce spotkanie, podczas którego poinformowano, że na Ziemi Kłodzkiej nie będzie budowy kolejnych wielkich zbiorników przeciwpowodziowych. Zadeklarowali to: szefowa zespołu zadaniowego ds. obiektów przeciwpowodziowych Banku Światowego Berina Uwimbabazi, który finansuje przedsięwzięcia tego typu w drodze pożyczek oraz wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś z Państwowego Gospodarstwa Wodnego, inwestującego m.in. w takie budowle.
Deklaracja była odpowiedzią na protesty mieszkańców, jakie pojawiły się po upublicznieniu prac związanych z analizą hydrologiczną tego obszaru i koncepcjami wybudowania na nim kilkunastu suchych zbiorników przeciwpowodziowych o dużych rozmiarach. Ufff!
SIŁOWNIA
W Gorzanowie powstały dwie siłownie pod chmurką, za sprawą Ludowego Klubu Sportowego „Zamek” oraz Towarzystwa Miłośników Gorzanowa. Przygotowane projekty wsparła Kłodzka Wstęga Sudetów, dysponująca środkami Europejskiego Funduszu Rolnego. Siłownię tworzą urządzenia sprzyjające ćwiczeniom, a także stoły do ping-ponga. Gratulacje!
NOC
W trakcie „Nocy Muzeów”, w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju odbył się wernisaż malarstwa baśniowego, zwiedzanie obiektu muzeum i poznanie jego najnowszych nabytków oraz warsztaty papierowych wycinanek.
W Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaś, miała miejsce wystawa poświęcona kłodzkiemu architektowi z przełomu XIX-XX stulecia, Andreasowi Ernstowi, a także koncert muzyczny. Bez komentarza.
SOŁTYS
Okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Bystrzycy Kłodzkiej zakończyło spotkanie władz samorządowych miasta i gminy z sołtysami poprzedniej kadencji, jak i wybranymi na nową, pięcioletnią.
Burmistrz miasta Renata Surma po-dziękowała odchodzącym sołtysom za ich pracę, zaś nowo wybranym pogratulowała wyboru i życzyła realizacji zamierzeń. Nic dodać, nic ująć.
PRACOWNIA
W Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju otwarto nowoczesną pracownię hemodynamiki i elektrofizjologii. Na otwarcie przybyli: senator PiS Aleksander Szwed, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz biskup świdnicki Ignacy Dec. Wizyta przedstawiciela resortu zdrowia była okazją do zorganizowania otwartego spotkania poświęconego m.in. sytuacji w służbie zdrowia, w tym w szpitalach powiatowych. Bez komentarza.
TERMOMODERNIZACJA
Ponad 470 tys. zł wydały władze Kudowy-Zdroju na zrealizowanie projektu związanego z termomodernizacją obiektów oświatowych należących do gminy. Projekt dotyczył poprawy jakości powietrza na obszarze strategicznej inwestycji, obejmującym powiaty: dzierżoniowski, kłodzki oraz ząbkowicki. Bez komentarza.
POJAZD
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliborzu, w gminie Nowa Ruda, przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość przekazania pojazdu miała miejsce podczas lokalnych obchodów Dnia Strażaka. Prezent wręczył zastępca wójta Ryszard Czerewaty, który podkreślił, że zakup sprzętu był możliwy dzięki montażowi finansowemu. Stworzyły go środki zapewnione przez samorząd województwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gmina wiejska Nowa Ruda. No, no, no.
MALOWIDŁA
Spod tynku odpadającego z elewacji byłego pawilonu ogrodowego, który należy do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, zaczęły stopniowo odsłaniać się polichromie. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu wyśle ekspertów, którzy mają obejrzeć malowidła. Budynek ma być zaadoptowany na cele dydaktyczne. W części strychowej ma powstać małe obserwatorium astronomiczne,
a pod nim sale związane z kształceniem w zakresie agroturystyki. Wow.
DRUKARZ
Od nowego roku szkolnego Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej będzie kształcił na poziomie branżowym przyszłych drukarzy.
List intencyjny w tej sprawie podpisano pomiędzy przedstawicielami powiatu kłodzkiego, który jest organem prowadzącym dla ZSP, firmą Tamir oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych. Gratulacje!
BITWA
W Muzeum Kultury Ludowej Podgórza Sudeckiego gościła grupa rekonstrukcyjna kawalerii z czeskiego Nachodu. Wizyta nie była pierwszą. Od czasu do czasu grupa rekonstrukcyjna kawalerii prezentuje w skansenie potyczki bądź bitwy, do jakich przed wiekami dochodziło z udziałem wojsk cesarskich. Wow.
PROJEKT
Siedem gmin z Ziemi Kłodzkiej zrealizowało projekt, z którego najbardziej zadowoleni będą rowerzyści. Od maja udostępniony został ciąg singletracków, jednokierunkowych tras bicyklowych, prowadzących przez atrakcyjny turystycznie subregion. Inauguracja miała miejsce w Bardzie, ponieważ władze samorządowe wspólnie z partnerami, były prekursorem pomysłu i zrobiły najwięcej na rzecz upowszechniania tej dziedziny rekreacji.
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest liderem przedsięwzięcia o wartości ponad 7,6 mln zł, obliczonego na rozwój turystyki rowerowej. W jego wykonanie zaangażowały się gminy: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, wiejska Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie oraz Złoty Stok. Zostały wsparte przez okolicznościowe nadleśnictwa: Bardo, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Zdroje w Szczytnej, gdyż wiele pętli singletracowych prowadzi przez zarządzane przez nich obszary. O lala.
WYSTAWA
W Ludwikowicach Kłodzkich w gminie Nowa Ruda można obejrzeć w Galerii Sztuki Niezależnej wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Przywieziono ją z Muzeum Okręgowego w Toruniu – miasta, w którym mieszkał oraz pracował wybitny polski astronom. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, które jest współorganizatorem ekspozycji, zaprasza do zwiedzania. Wystawa ma charakter modułowy, a w poszczególne części wpisana została narracja o życiu i dokonaniach Kopernika, z zaakcentowaniem epokowego odkrycia w dziedzinie astronomii. Wystawa ponadto nasycona jest zabytkami prezentującymi życie codzienne mieszczan toruńskich z drugiej połowy XV w. i pierwszej połowy XVI w. (m.in. późnośredniowieczna ceramika, naczynia klepkowe, monety). Bez komentarza.
SZLAK
Na niedawno otwartym Leśnym Szlaku Wspinaczkowym w Polanicy-Zdroju zorganizowano pierwszy rajd pieszy, przy zaangażowaniu władz miejskich oraz Towarzystwa Miłośników Polanicy. Grupa piechurów pokonała ponad 15 km trasę, prowadzącą na zamek w Szczytnej i z powrotem. No, no, no.
ŚWIĘTO
W Kudowie-Zdroju świętowano 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki.
W różnych częściach kurortu podkreślano zasługi tego wielkiego kompozytora. W wydarzeniach brali udział m.in. senator PiS Aleksander Szwed oraz burmistrz miasta Aneta Potoczna. Wśród atrakcji był m.in. wykład muzykologa prof. Marka Dyżewskiego poświęcony polskości
w muzyce Moniuszki. Spotkanie miało miejsce w sanatorium Polonia. W Teatrze Zdrojowym koncertowała sopranistka Marcelina Beucher. Nic dodać, nic ująć.
REWOLUCJA
Znana z „Kuchennych rewolucji” restauratorka Magda Gessler zawitała do Dusznik-Zdroju. Przeprowadziła kuchen-ną rewolucję w karczmie na Podgórzu. Na uroczystą kolację został zaproszony m.in. burmistrz Dusznik Zdroju Piotr Lewandowski. I to by było tyle w temacie…
ZMAGANIA
Rajd rowerowy oraz wędkarstwo były dyscyplinami, którymi zdominowali konkurencję funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku. Zawody odbyły się w ramach przygotowań do święta 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz I Święta Służb Mundurowych. Gratulacje!
REMONT
Kwotę pół miliarda złotych planują przeznaczyć PGW Wody Polskie na remonty w korytach rzek. Program inwestycyjny zakłada wykonanie prac do 2023 roku. Budżet ma obejmować rzeki: Ścinawka, Biała Lądecka, Nysa Kłodzka oraz Bystrzyca Dusznicka z dopływem Kamienny Potok. Realizacja zadań ma pozwolić na dodatkowe zabezpieczenie i ochronę mieszkańców regionu i ich mienia przed powodzią. Bez komentarza.

Wydania: