Czepkowanie studentów WSM

Autor: 
Iwona Albin
Foto: 
Mirosław Awiżeń
wsm.jpg

Studenci pierwszego roku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku 23 maja 2019 r. mieli swoją wyjątkową uroczystość zwaną – „Czepkowaniem”, w Auli im. Arnoszta z Pardubic w Kłodzku, podczas której złożyli przysięgę i odebrali symboliczne białe czepki. Uroczystość otworzyła kanclerz WSM w Kłodzku dr Magdalena Krawiec rozpoczynając przemówienie słowami rzymskiego filozofa Lucjusza Seneki - „Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu – dopóki żyjesz”, zaznaczając, że słowa będą mottem tegorocznej uroczystości „Czepkowania”. Władze uczelni reprezentowali prof. dr hab. Andrzej Dżugaj – rektor, prof. zw. dr hab. n. med. Iwona Kątnik Prastowska – prorektor ds. kształcenia, dr n. med. Norbert Krajczy – prorektor ds. nauki i rozwoju, dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr n. hum. Małgorzata Felcenloben – prodziekan ds. studiów podyplomowych i kształcenia ustawicznego, dr n. med. Ignacy Einhorn – prodziekan ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, dr Magdalena Krawiec – kanclerz. Obok naszego sztandaru pojawił się również sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, w skład którego weszła m.in. Elżbieta Bujak-Rogala, nauczyciel akademicki WSM w Kłodzku.
Podczas uroczystości wygłoszono dwa wykłady. Pierwszy pt. „Jakub Karol Parnas” wygłosił rektor prof. dr hab. Andrzej Dżugaj, natomiast drugi pt. „Medycyna Personalizowana” – nauczyciel akademicki naszej uczelni dr n. med. Wiesław Prastowski.
Studenci (18, w tym 2 panów): Alicja Hamela, Anna Uziałło, Katarzyna Hajduga, Rafał Zając, Ewa Godlewska, Małgorzata Bylicka, Kamila Wawrowska, Agnieszka Midura, Magdalena Michalska, Marcelina Jordan, Aleksandra Listwan, Marcelina Kościuk, Kamil Kubabski, Sylwia Jewgińska, Daria Kuźlak, Daria Marczak, Marzena Huk, Wiktoria Wasyluk złożyli uroczyste ślubowanie, powtarzając słowa ślubowania odczytywane przez Marię Pałeczkę, przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, której asystowała podczas aktu „Czepkowania” Małgorzata Berkowska, nauczyciel akademicki WSM w Kłodzku. Następnie odśpiewany został hymn pielęgniarski. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość składali studentom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające to jakże ważne w ich życiu wydarzenie. Studentka I roku pielęgniarstwa – Alicja Hamela, złożyła
w imieniu Samorządu Studenckiego WSM w Kłodzku, podziękowania dla Władz Uczelni.
Na uroczystość „Czepkowania” przybyło wielu znamienitych gości, w tym rodziny i znajomi naszych studentów, a także przedstawiciele: władz samorządowych powiatu kłodzkiego; szpitali i placówek medycznych; Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej; szkół Powiatu Kłodzkiego oraz Gminy Wiejskiej i Miejskiej Kłodzka; Parlamentu RP, władz samorządu wojewódzkiego, administracji zespolonej i niezespolonej; Straży Pożarnej; 22. Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kło-dzku; przedstawiciele szkół niepublicznych i lokalnie działających fundacji i stowarzyszeń, a także firm i instytucji związanych z ochroną zdrowia; lokalnej prasy i telewizji. Gościem szczególnym była pani Violetta Jakobsze – założycielka WSM w Kłodzku.
Uroczystość uświetniono koncertem AGATY BILIŃSKIEJ i ROHO KONARA.
Jesteśmy zaszczyceni, że i w tym roku mogliśmy wyróżnić naszych studentów, których kształcimy po to, aby nieśli pomoc potrzebującym, w trudnych chwilach. „Czepkowanie” to wieloletnia tradycja, którą pielęgnujemy w murach naszej szkoły.
Nasza uczelnia posiada bogatą ofertę edukacyjną m.in.: specjalistyczne kursy, studia podyplomowe, studia magisterskie i licencjackie, zapewniamy praktyki w placówkach służby zdrowia oraz nowoczesnych kompleksach SPA, współpracujemy z zagranicznymi uczelniami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły: www.wsm.klodzko.pl

Wydania: