Dalszej degradacji Ziemi Kłodzkiej nie będzie

Autor: 
Mirosław Awiżeń
protest.jpg

Społeczny protest przeciwko dewastacji Ziemi Kłodzkiej poprzez budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych kosztem siedlisk ludzkich został zatrzymany. Takie decyzje zapadły (zostały ogłoszone) na spotkaniu z mieszkańcami Ziemi Kłodzkiej przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, politykami rządzącej Zjednoczonej Prawicy, a także z przedstawicielem Banku Światowego który udzielał pożyczek na ten cel (czyli zabezpieczenie przeciwpowodziowe).
No i dobrze, bo my chcemy ochrony przeciwpowodziowej ale nie kosztem ludzi, krajobrazu, natury, bowiem dziś są już takie możliwości techniczne, że nie ma potrzeby wysiedlać ludzi, likwidować działalność gospodarczą, niszczyć zabytki by chronić innych.
Jak zaznaczył prezes PGW WODY POLSKIE p. Przemysław Daca „ ... Elementem koniecznym do realizacji inwestycji są zawsze szerokie konsultacje społeczne. WODY POLSKIE przygotowują nowe plany strategiczne ochrony przeciwpowodziowej regionu, w tym Ziemi Kłodzkiej. /.../ Wstępne koncepcje są planowane do poddania szerokim konsultacjom społecznym w 2020 roku. Jeżeli na podstawie opracowanych analiz okaże się, że niezbędna będzie dodatkowa retencja przeciwpowodziowa, do realizacji zostanie zaproponowane przeprowadzenie inwestycji, jednak WYŁĄCZNIE (podkr. moje) w miejscach bezkolizyjnych, o jak najmniejszym wpływie na mieszkańców, infrastrukturę, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze”.

Wydania: