Pytanie sondażowe nr 373: Jaką ocenę (wg ocen szkolnych) wystawiłbyś Unii Europejskiej?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Pytanie sondażowe nr 372 brzmiało: Czy jest takie miejsce w Twojej okolicy, które lepiej omijać?
A oto odpowiedzi:
a/ tak – 22,45% naszych respondentów niektóre miejsca omija szerokim łukiem. Odp. b/ raczej nie – tak postrzega swoją najbliższą okolicę 65,31% naszych respondentów, bo „w mojej okolicy nie ma się czego bać”. Odp. c/ inne – 12,24% po prostu nie wie czy są takie miejsca.
Czyli, sumując ponad 3/4 naszych mieszkańców czuje się w swoim otoczeniu bezpiecznie.

Wydania: