Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
1-MUFLON dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.jpg
2-Boisko w Jugowie.jpg
3-Obchody Gminnego Dnia Strażaka.jpg
4-Koncert w Krajanowie.jpg
6-Pokaz balonów nad Gminą Nowa Ruda 1.jpg
5-Bezpieczniej na drodze.jpg

* MUFLON dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
10 maja br. miała miejsce uroczysta XXI gala Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2018. Zdobywcą statuetki w kategorii „Wydarzenie/Inicjatywa 2018 Roku” zostało Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Dyrektor Gabriela Buczek odebrała marmurową statuetkę za organizację 9. Regatta Biegu Na Wielką Sowę, pokonując m.in. Maraton Pieszy – „Sudecka Żyleta” i spektakl „Bolko Świdnicki – Mały Wielki Książę” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
* Boisko w Jugowie
W czwartek, 16 maja wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, inspektorem nadzoru i przedstawicielami wykonawcy, firmy Dabro-Bau, przeprowadzili odbiór techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Jugowie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, mieszkańcy wsi Jugów, a przede wszystkim dzieci ze szkoły podstawowej, mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni. Wartość prac wyniosła 640 tys. zł.
* Klub Seniora w Jugowie
24 kwietnia br. wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczącą dofinansowania utworzenia Klubu Seniora w wy-sokości 1 102 657,62 zł. Oprócz budowy klubu zadanie będzie obejmowało swoim zakresem również zagospodarowanie terenu, wykonanie chodników i na-wierzchni utwardzonych oraz wyposażenie Klubu. Celem projektu jest m.in. poprawa jakości życia seniorów poprzez ich integrację, zwiększenie aktywności i rozwijanie zainteresowań. Klub będzie również świadczył usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej. Dofinansowanie zostało udzielone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020, natomiast całkowita wartość Projektu wynosi 1 347 023 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w roku 2020.
* Obchody Gminnego Dnia Strażaka
W sobotę, 11 maja, w Woliborzu miały miejsce obchody Gminnego Dnia Strażaka. Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda Ryszard Czerewaty, w imieniu wójt Adrianny Mierzejewskiej, złożył strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych najlepsze życzenia, sukcesów w dalszej działalności, niegasnącego zapału, podnoszenia kwalifikacji i dalszej owocnej współpracy. Jednostkom, które uczestniczyły w działaniach w r.ub., Zastępca Wójta wręczył bony pieniężne na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego. Na placu przed remizą miało też miejsce uroczyste przekazanie kluczy do wozu bojowego, zakupionego końcem ub.r. dla OSP Wolibórz.
* Koncert w Krajanowie
W sobotę, 11 maja w kościele pw. św. Jerzego w Krajanowie, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora i Chór Kołczanki zaprezentowały pieśni ku czci św. Jana Pawła II. Po mszy św., odprawionej pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Dudy ze Świerków, podczas wspaniałego koncertu, prowadzonego przez Urszulę Poźniak, kierownik Biblioteki Publicznej działającej przy CKGNR w Lu-dwikowicach Kł., wystąpiły: KGW Bartnica, KGW Bożków, KGW Dzikowiec, KGW Jugów, Chór Kołczanki z Ludwikowic Kł. pod przewodnictwem Joanny Kołcz, KGW Krajanów, KGW Przygórze, Klub Seniora Wrzos z Jugowa.
* Biegowy weekend sowiogórski
W sobotę, 4 maja odbył się bieg górski Sowiogórska Dycha, a w niedzielę, 5 maja 6. Półmaraton Sowiogórski. Oba biegi startowały z Ludwikowic Kłodzkich (sołectwa Sokolec) i tam też się zakończyły. O ile w sobotę warunki do biegania były wręcz idealne, o tyle w niedzielę zawodników przybywających do Ludwikowic witały ośnieżone góry i niska temperatura, a na szczycie Wielkiej Sowy zima rozgościła się tego dnia na dobre. Nie wystraszyło to jednak prawie 200 osób, stanęły na starcie w niedzielę. Podobnie było dnia poprzedniego. Dla organizatorów obu biegów było to przetarcie przed sztandarową imprezą Ludwikowic Kłodzkich i Gminy Nowa Ruda – biegiem na Wielką Sowę. Dziesiąta, jubileuszowa edycja tego wyjątkowego biegu odbędzie się 11 sierpnia, a zapisy już się rozpoczęły.
Bieg na Wielką Sowę od lat uznawany jest przez polskich biegaczy górskich za najlepszy bieg alpejski w kraju, a świadczą o tym kolejne Złote Kozice przyznawane w dorocznym plebiscycie Ligi Biegów Górski i portalu biegigorskie.pl oraz inne wyróżnienia, w tym nagroda MUFLON w kat. „Wydarzenie/Inicjatywa 2018 Rok”. Więcej o imprezach biegowych Gór Sowich na stronie biegajwgorachsowich.pl
* Wystawa Kopernikańska
W czwartek, 9 maja w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. otwarto wystawę pn. „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”, przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Toruniu we współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Celem wystawy jest zaprezentowanie i popularyzowanie postaci Mikołaja Kopernika w nowoczesny, atrakcyjny dla zwiedzających sposób. Ma ona charakter modułowy, a w poszczególne części wpisana została narracja o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika, z zaakcentowaniem epokowego odkrycia w dziedzinie astronomii. Wystawę oglądać możemy po wcześniejszej rezerwacji tel. 508 278 595, do 10 czerwca.
* Przedszkolaki recytują wiersze
W środę 15 maja, w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda, działającej przy CKGNR w Ludwikowicach Kł. odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli „Moje ulubione wiersze i wierszyki”. W eliminacjach wzięły udział Przedszkola: Bożków, Wolibórz, Dzikowiec, Ludwikowice Kł., Jugów, Przygórze i Włodowice. Razem 27 uczestników w dwóch kat. wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna przy CKGNR. Wszystkie dzieci odważnie wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością, były bardzo dobrze przygotowane, prezentowały piękne stroje, nauczyły się długich, swoich ulubionych wierszy. Wójt Adrianna Mierzejewska gratuluje wszystkim Przedszkolakom odwagi. (fot. str.1)
* Ratownik poszukiwany
Jak co roku, Gmina Nowa Ruda ogłasza nabór na ratowników wodnych, którzy będą pełnili służbę w lipcu i sierpniu na basenie w Jugowie. Więcej informacji w Urzędzie Gminy Nowa Ruda pod nr tel. 74 872 09 08.
* Bezpieczniej na drodze
W piątek, 17 maja wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska otrzymała z rąk marszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa i zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Tomasza Krzeszowca promesę na dofinansowanie w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”. Uzyskanie promesy jest efektem wniosku, przygotowanego przez pracowników Urzędu Gminy. Wziął on udział w konkursie, którego celem jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych. Wsparcie to realizowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na projekty z zakresu zadań własnych gminy, zgodnych z celami Strategii Rozwoju Woj. Dolnośląskiego 2030, a dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Wśród 75 gmin, które przygotowały wnioski, Gmina Nowa Ruda znalazła się w pierwszej dziesiątce listy rankingowej. Maksymalna wys. dotacji wynosi 150 tys. zł (do 75% wartości zadania). Termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 września 2019 r. Gmina Nowa Ruda uzyskała dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie, tj. 140 396,25 zł. Dzięki tym pieniądzom Gmina Nowa Ruda wybuduje nowoczesne, energooszczędne oświetlenie przy drodze powiatowej, od przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381, co będzie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób korzystających z drogi – zarówno mieszkańców Gminy, dzieci, które tą drogą udają się do szkół, jak i odwiedzających Gminę turystów. Ponadto, dzięki nowoczesnym, energooszczędnym rozwiązaniom, realizacja wniosku przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2.
* Balony nad Gminą Nowa Ruda
W niedzielę, 5 maja na boisku sportowym w sołectwie Sokolec miał miejsce V Międzynarodowy Festiwal Balonowy. Zebrani obejrzeli start balonów na ogrzane powietrze, biorących udział w festiwalu, którego organizatorem był Klub Balonowy ze Świdnicy. Podczas festiwalu można było porozmawiać ze światowej klasy baloniarzami z UK, Słowacji, Niemiec, Francji oraz różnych stron Polski oraz dowiedzieć się m.in. ile waży balon i dlaczego w Polsce loty nie odbywają się w porze obiadowej. Główną atrakcją było 5 przelotów balonem, ufundowanych przez wójt Gminy Nowa Ruda, Adriannę Mierzejewską. Szczęśliwcy odbyli lot z Krzysztofem Zapartem nad terenem gminy.

Wydania: