Otwarcie nowego budynku szkoły medycznej w Kłodzku

Autor: 
(inf. MCKZ)
szkoła.jpg

W dniu 30 sierpnia 2019 r. został oficjalnie otwarty budynek Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku. To wydarzenie zbiegło się również z jubileuszem 10-lecia istnienia szkoły. Był to szczególny dzień zarówno dla szkoły jak i dla całego środowiska lokalnego.
Medyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku – etap I zostało wybudowane przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zarząd szkoły zdając sobie sprawę z tego jak duża odpowiedzialność spoczywa na szkole kształcącej dorosłych i młodzież, w których przyszła praca wpisana jest w odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie, szczególną uwagę poświęca wysokiemu poziomowi kształcenia. Szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. Ponadto są Ośrodkami Egzaminacyjnymi upoważnionymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Teraz słuchacze szkoły będą mogli uczyć się w najnowocześniejszym obiekcie na Dolnym Śląsku.
Dr Magdalena Krawiec – dyrektor Szkoły podkreśliła, że bardzo ważne jest również to, że profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna stwarza warunki do podejmowania przez szkołę innowacyjnych działań edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami lokalnych pracodawców współpracujących ze szkołami.
Powstała placówka to szkoła na miarę XXI wieku i zapewne będzie stanowić doskonałą wizytówkę naszego powiatu. Stworzone warunki pozwalają poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość.
Warto również dodać, że oprócz pozyskania środków unijnych na budowę i wyposażenie szkoły uzyskaliśmy wsparcie stypendialne dla naszych Słuchaczy. Szkoła już po raz trzeci z sukcesem pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne. W projekcie unijnym „Hipokrates-i Ty możesz zostać mistrzem” nasi słuchacze odbywali staże, za które otrzymywali stypendia kwocie po 1750 zł. Ponadto dla każdego uczestnika projektu przyznane zostały stypendia w wysokości 8000 zł. Każdy słuchacz miał możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu języka niemieckiego i po zdaniu egzaminu otrzymania certyfikatu TELC. Kolejny projekt unijny „Kształcimy zawodowców” to staże unijne w łącznej kwocie 63.000 zł po 2100 zł dla każdego słuchacza naszej szkoły oraz wsparcie dla każdego z pracodawców w kwocie 4900 zł. W obu projektach zrealizowane zostały również zajęcia z doradztwa zawodowego i spotkania z trenerem przedsiębiorczości.
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji trzeciego projektu „To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych”, w ramach którego kolejni słuchacze naszej szkoły medycznej odbędą płatne staże – 2070 zł a pracodawcy otrzymają wsparcie w wysokości 5000 zł.
Mamy już efekty podejmowanych przez nas działań wspierających naszych słuchaczy i pracodawców. Profesjonalna baza dydaktyczna, nauczyciele praktycy, wsparcie finansowe zarówno dla słuchaczy jak i pracodawców wywarły znaczący wpływ na wysoką zdawalność egzaminów państwowych przez naszych słuchaczy. Aktualnie jesteśmy w czołówce szkół, w których absolwenci uzyskują najwyższe wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kierowanie taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Wielu gości zaproszonych na uroczystość otwarcia szkoły aktywnie wspierało dążenia do szybkiego ukończenia jej budowy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Misją szkoły jest kształcenie ludzi niosących pomoc innym. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że pomocy potrzebuje również środowisko naturalne, dlatego podczas uroczystości posadzone zostało drzewko symbolizujące nasze wsparcie działań ekologicznych. Po przecięciu symbolicznej wstęgi zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej szkoły z profesjonalnie wyposażonymi specjalistycznymi pracowniami m.in. laboratorium do kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny, sali anatomiczno-fizjologicznej i pracowni fizjoterapeutycznej oraz symulowanej Sali przeznaczonej do kształcenia opiekunów medycznych. Na 2 piętrze można było zobaczyć salę komputerowo-językową, pracownię technika usług kosmetycznych oraz bibliotekę. Wszystkie sale wykładowe i pracownie do teoretycznej nauki zawodu wyposażone są również w tablice multimedialne, rzutniki bezprzewodowe i wbudowane laptopy.
Medyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku, to zapewne jedna z najnowocześniejszych szkół w Polsce w której kształcić będziemy w tak bardzo cenionych i potrzebnych zawodach medycznych.

Wydania: