Wokół Twierdzy Kłodzko: 1000 lat historii w cieniu wojny

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Foto: 
Mirosław Awiżeń
konferencja.jpg

W dniach 22-23 listopada 2019 r. odbyła się w Wielkich Kleszczach na Twierdzy Kłodzko ciekawa konferencja, której tematyka dotyczyła historii Kłodzka oraz twierdzy. Wygłoszono w ciągu dwóch dni 18 referatów o szerokim zakresie chronologicznym – od średniowiecza po czasy nam współczesne. Organizatorzy tego przedsięwzięcia – mającego na celu wzbudzenie większego zainteresowania historią miasta i jego dominującym obiektem czyli twierdzą – to: Twierdza Kłodzka, Wodociągi Kłodzkie oraz Uniwersytet Wrocławski.
Konferencja skupiła naukowców oraz pasjonatów historii Kłodzka. Wszak to nie lada gratka posłuchać o wynikach najnowszych kwerend archiwalnych czy badań naukowych.
Kolejno wystąpili: prof. Marek Cetwiński, który przedstawił kronikarskie echa wyprawy Brzetysława II w 1096 r.; dr Daniel Wojtucki, który mówił o tym jak niebezpiecznie było w XVI-XVIII w. w Kłodzku czyli o dawnej przestępczości kryminalnej. Szczególnie – ze względu na obiekt, w którym odbywała się konferencja – wywołało zainteresowanie wystąpienie dra Grzegorza Podrucznego, który zaprezentował nieznane dotąd plany twierdzy i miasta ze zbiorów Archiwum Państwowego w Austrii. Również ciekawa była prezentacja Kornela Drążkiewicza, który przedstawił plany archiwlane oraz badania terenowe chodników kontrminowych. Kolejni prelegenci: dr Patrycjusz Malicki, dr Andrzej Olejniczak, prof. Dariusz Nawrot zaprezentowali zagadnienia związane z 1807 r. (szturm na pruski obóz warowny pod Kłodzkiem, obecność Francuzów, ułani polscy). O rozwoju systemu obronnego i modernizacji twierdzy mówili kolejni prelegenci: dr Jacek Jędrysiak i Stanisław Kolouszek. Drugiego dnia wykłady dotyczyły już XX w. : dr Tomasz Przerwa przedstawił temat związany z Drogą Sudecką, dr Piotr Stanek mówił o jeńcach wojennych podczas II wojny światowej, dr Piotr Sroka natomiast o ochronie granicy państwowej w latach 1945-1948, a Radosław Szewczyk o operacji „Dunaj” w 1968 r.
O działalności produkcyjnej w Twierdzy po 1945 r. mówiła Joanna Stoklasek-Michalak, a o poszukiwaniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KG Milicji – Piotr Lewandowski. Nie zabrakło też tematu związanego z rewaloryzacją Twierdzy Kłodzko – to zagadnienie prezentował Grzegorz Basiński.
Tematyka ciekawa, cieszy więc fakt, że zaplanowana została publikacja pokonferencyjna. Prawdopodobnie ukaże się podczas Dni Twierdzy. Przekazano także ważną informację o planowanym wydaniu Monografii Twierdzy – w oparciu na najnowsze badania i kwerendy.
W trakcie konferencji poruszane były kwestie związane z przyszłymi działaniami na Twierdzy Kłodzko – omawiane zatem były plany dalszej inwentaryzacji i rewaloryzacji fortecy, a także dalekosiężny cel czyli wpisanie zabytków na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
I jeszcze jedna dobra wiadomość – konferencja będzie prawdopodobnie wydarzeniem cyklicznym.

Wydania: