Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 r. oraz w gminie wiejskiej Kłodzko

Autor: 
Mariola Huzar

Znamy najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputerowe. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.

39% Polaków czytało książki
W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. W podstawowych źródłach pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (41%), pożyczenie od znajomego (35%), prezent (31%), wypożyczenie z biblioteki (27%) i własny księgozbiór (20%).
Po raz pierwszy od 2012 roku listę autorów najczęściej wymienianych książek otwiera aż trzech pisarzy współczesnych, wygrywających pod względem popularności – Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. W masowym obiegu czytelniczym znajdują się także stale przedstawiciele klasyki literatury pięknej – Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz.

Czytanie e-booków i słuchanie audiobooków
Polacy traktują e-booki jako należące do tej samej kategorii co książki papierowe. Ich czytelnictwo wskazało 6% czytelników (2,5% w całej populacji). Słuchanie audiobooków zadeklarowało 3% badanych w całej populacji.
Z kolei 6% czytelników łączy czytanie ze słuchaniem – tylu respondentów wymieniło zarówno książki w formie tekstowej (papierowe i e-booki), jak i audiobooki. Potwierdzają to obserwacje z wcześniejszych badań BN: e-booki i audiobooki nie konkurują z tradycyjnymi książkami papierowymi, lecz stanowią ich uzupełnienie.

W gminie wiejskiej Kłodzko
Według stanu na koniec roku kalendarzowego liczba użytkowników naszej Biblioteki wyniosła 2 689 , w tym czytelników 2 316. Ogółem odnotowano spadek o 72 czytelników w stosunku do roku 2018.
Według wieku najliczniejszą grup czytelników w naszej gminie stanowią osoby dorosłe w wieku 25-44 lat (575), co stanowi blisko 25% ogółu czytelników.
Według zajęcia najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się, bo 877, co stanowi blisko 28% ogółu czytelników.
W ciągu roku podejmowano szereg działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa, m.in.:
*różnego rodzaju konkursy czytelnicze, w tym „Mistrz pięknego czytania”,
*udział w drugiej edycji projektu „Mała książka – Wielki człowiek”, zyskaliśmy 31 nowych czytelników z roczników 2013-2016,
*prowadzenie cyklicznych zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów,
*udział w akcjach społecznych, w tym „Podaruj wiersz”, „Sportowcy czytają dzieciom” w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” i wiele innych.
Zakupiono i pozyskano z darów ogółem 2 308 woluminów o całkowitej wartości 57 788,31 złotych, w tym darowizny o wartości 16 403,82 złote. W ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, Bibliotece przyznano dotację w wysokości 16 200,00 złotych.
We wszystkich dziesięciu bibliotekach, w tym w punktach bibliotecznych udostępniono na zewnątrz i na miejscu 49 535 książek oraz 6 123 czasopism bieżących. Prenumerata czasopism bieżących wynosiła 12 tytułów. Ponadto pozyskano w formie darów 23 tytuły, w tym także od Organizatora.

Działalność informacyjno-bibliograficzna
W roku 2019 udzielono łącznie 4 338 informacji, w tym:
*rzeczowych 1 343
*bibliotecznych 796
*bibliograficznych 211
*internetowych 1 988
Odwiedziny w bibliotekach ogółem wyniosły 36 478, w tym w czytelniach internetowych 6 771.
Liczba wejść na stronę internetową ogółem 14 238, w tym 1 944 unikatowe.
Warsztat działalności informacyjnej funkcjonował w oparciu o zbiory własne Biblioteki, czyli księgozbiór, katalogi, czasopisma, prasę codzienną, dostęp do Internetu oraz różne materiały informacyjne pozyskane od Organizatora i innych instytucji. Także gromadzenie dokumentów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego gminy i regionu.
W dniu 29 listopada 2019 roku ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego rankingu bibliotek publicznych w Polsce. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce, zajmując wysokie 30 miejsce (285,86 punktów) na 754 Biblioteki.
W roku 2018 byliśmy na pozycji 111. Dla przykładu: pierwsze miejsce uzyskało 339,12 pkt, a ostatnie 72,33 pkt. Z terenu powiatu kłodzkiego na 25 miejscu jest tylko Polanica Zdrój (290,66 pkt). Na składową wszystkich punktów wchodzą takie wskaźniki jak: *liczba czytelników na 1 000 mieszkańców, *liczba wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika, *powierzchnia użytkowa bibliotek na 1 000 mieszkańców, *liczba woluminów na 1 000 mieszkańców, *liczba książek nabytych po 2008 roku na 100 mieszkańców *procent jaki stanowi dotacja podmiotowa dla biblioteki w budżecie gminy.

Wydania: