Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

STYPENDIA
Pięcioro uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku otrzyma po 450 zł miesięcznego stypendium naukowego. Uczniowie zakwalifikowali się do projektu unijnego pt. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”. Młodzi aplikując do programu musieli spełnić kilka kryteriów: średnia roczna ocen 4,4 i średnia z 3 przedmiotów zawodowych 4,33, oraz opracować wraz opiekunem dydaktycznym, plan rozwoju ucznia. Gratulacje!
PAŁAC
Zbigniew Kowal, lekarz z Podkarpacia, od kilku lat prowadzi działalność w zakresie opieki długoterminowej i ratuje przed ruiną dwa pałace: w Żelaźnie, który ma stać się domem pomocy społecznej oraz w Ołdrzychowicach, który będzie hotelem z restauracją i bazą dla polsko-austriackiej prywatnej kliniki leczącej choroby nowotworowe nową metodą. Bez komentarza.
KLUB
W Jugowie powstaje klub seniora. Obecnie trwają prace wyposażania lokalu w niezbędny sprzęt. Obiekt ma służyć wszystkim seniorom z gminy oraz jugowianom na ich sołeckie spotkania. Będzie prowadzony przez koordynatora zatrudnionego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynator razem z uczestnikami całodziennych zajęć od poniedziałku do piątku zadba o interesujące warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także inne formy atrakcyjnego spędzenia czasu, co ma sprzyjać integracji środowiska. Projekt związany z klubem seniora w zgłoszonej postaci ma przetrwać przez pięć lat. O lala.
RANKING
Instytut Książki i redakcja „Rzeczpospolitej” od dekady prowadzą ranking placówek bibliotecznych. Pod uwagę biorą te z nich, które działają w gminach, miastach i gminach oraz miastach nie będących na prawach powiatu. Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy Zdroju w tegorocznym rankingu uznana została za najlepszą na Dolnym Śląsku w roku 2020. Gratulacje!
ZIELEŃ
Na przestrzeni najbliższych lat w Polanicy Zdroju ulegnie powiększeniu powierzchnia zorganizowanych terenów zieleni. Stanie się tak w następstwie prac rewitalizacyjnych, na które postawiły władze miasta, składając wniosek do Programu norweskiego o przyznanie funduszy rzędu 10 mln zł na różne zadania w obszarze Parku Zdrojowego i innych miejsc sprzyjających rekreacji. Uzdrowisko pragnie stać się bardziej bogate w zieleń, ale tak urządzoną, aby łatwiej można ją było pielęgnować. No, no, no.
MUZEUM
Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej Tomasz Nowicki  zrezygnował ze stanowiska i przechodzi na etat pracownika naukowego w jednej z kłodzkich uczelni. Obowiązki szefa bystrzyckiej placówki przejmuje jej kustosz Małgorzata Jaworska. Się porobiło.
BIBLIOTEKA
Ograniczenie kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku zmusza do rozwiązań organizacyjnych, które właśnie są wdrażane w życie. Mowa o przenosinach filii dla dzieci, dotychczas mieszczącej się na ulicy Okrzei do biblioteki centralnej. Najmłodsi czytelnicy będą mogli korzystać wspólnie z dorosłymi – rodzicami bądź dziadkami – z różnych ofert do nich adresowanych. Zwolnione miejsce najprawdopodobniej zostanie przeznaczone do sprzedaży albo stanie się lokalem mieszkalnym.. Stanie się to przedmiotem rozważań magistratu. Nic dodać, nic ująć.
KOMUNIKACJA
Przystosowanie siedziby urzędu miasta i gminy w Szczytnej tak, aby mogły w nim załatwić swoje sprawy osoby niepełnosprawne, jest wyzwaniem na 2021 rok dla samorządu lokalnego. Ma być umożliwiona komunikacja w części parterowej, gdzie zostaną przeniesione biura najczęściej odwiedzane przez interesantów. Chodzi m.in. o ewidencję ludności, która znajdzie się obok urzędu stanu cywilnego. Zamontowanie windy pozwoli bez problemu dostać się do budynku. Bez komentarza.
PARK
Kompleks Ośrodka Sportu i Rekreacji w Polanicy Zdroju, który od wielu lat popada w coraz większą ruinę, ma odzyskać dawną świetność i wzbogacić się jeszcze o atrakcyjną ofertę dla mieszkańców oraz gości. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, zlecono opracowanie koncepcji odnośnie odtworzenia parku wodnego na bazie basenu kąpielowego. W 2021 roku powinien być gotowy projekt techniczny, który pozwoli na początku roku 2022 wbić pierwszą symboliczną łopatę pod ważną dla miasta inwestycję. Park poza nieckami dla młodszych i starszych amatorów kąpieli ma dysponować zjeżdżalniami, urządzeniami rekreacyjnymi oraz zręcznościowymi, plażowiskiem i innymi propozycjami. Do zagospodarowania jest spory obszar. Wow.
PROZUMIENIE
Władze Polanicy Zdroju zawarły z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych porozumienie na rzecz wspólnego wzbogacenia polanickiej przestrzeni. Jak informuje burmistrz Mateusz Jellin, ogłoszony został konkurs dla studentów ASP na rzeźbę polanickiego misia, coś na wzór wrocławskiego krasnala. Władze miasta chcą tę maskotkę mieć w różnych miejscach i w różnych odsłonach ją wykorzystywać. Może pojawi się nawet znaczona misiem trasa spacerowa. Bez komentarza.
GEOPARK
W Radkowie, w sąsiedztwie zalewu, na tle Gór Stołowych powstaje tzw. geopark. Jest to lapidarium ze zbiorowiskiem okazów charakterystycznych dla obszaru stołowogórsko-broumowskiego. Miejsce z dnia na dzień się zmienia, by stać się kolejną atrakcją turystyczną. Na dobre radkowska kraina geologiczna, prezentująca eksponaty z 300 milionów lat, zostanie udostępniona wraz z nowym letnim sezonem turystycznym. Bez komentarza.
ŚRODKI
Powiat kłodzki pozyskał od Wojewody Dolnośląskiego środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny. Wsparcie trafi do Domów Pomocy Społecznej i kłodzkiego szpitala. W ramach wsparcia powiat kłodzki otrzymał w sumie: 54000 sztuk maseczek chirurgicznych, półmaski FFP2 - 2420 szt., 1100 szt. – kompletów gogli, przyłbic i fartuchów ochronnych. Do tego kilkaset sztuk rękawic, kombinezonów białych i płyny dezynfekujące. Bez komentarza.
PRZETWÓRNIA
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Kłodzka ujawnili i zabezpieczyli blisko 700 kilogramów nielegalnych wyrobów tytoniowych wartych 311 tysięcy złotych. Zabezpieczono także dwie krajalnice do cięcia tytoniu o wartości 12 tysięcy zł oraz wagę. Zatrzymany nielegalny tytoń funkcjonariusze ujawnili na terenie powiatu wałbrzyskiego. Właściciel nielegalnego towaru został zatrzymany. No, no, no.
KONTROLE
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz przedstawiciele Straży Leśnej prowadzili kontrole w rejonie lasów w powiecie kłodzkim. Wspólne patrole miały między innymi zapobiec kradzieżom choinek z lasu w okresie przedświątecznym, a także podejmowaniu działań w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w rejonie obszarów leśnych. Wow.
RÓŻA
Odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Starosty Kłodzkiego – Róża Kłodzka 2020. Kapituła, pod przewodnictwem Starosty Kłodzkiego, wyłoniła osoby, organizacje i wydarzenia, które zostały nominowane do nagrody. W tegorocznej edycji, w 8 kategoriach zgłoszonych zostało 35 kandydatów. Nic dodać, nic ująć.
REMIZA
Duszniki Zdrój otrzymały dofinansowanie na przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Kompleksowa modernizacja ma zostać przeprowadzona w 2021 roku. W ramach inwestycji przebudowany zostanie m.in. garaż, do którego nie mieści się zakupiony w grudniu 2016 roku, średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. Wow.
NAGRODY
Wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur wraz z dyrektor Biblioteki Publicznej Mariolą Huzar od lat czuwającą na funduszem stypendialnym dla młodzieży, wręczył „Mikołajkowe Nagrody Wójta”. Jednorazowe czeki w wysokości 300 zł lub 500 zł przyznane zostały ośmiu osobom.
MOST
Zarząd Powiatu Kłodzkiego poinformował, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu przejmuje na siebie odbudowę mostu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Kłodzku, który został uszkodzony podczas prac związanych z położeniem nitki ciepłowniczej. W styczniu 2021 roku zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu powiatu kłodzkiego, co umożliwi przystąpienie do realizacji inwestycji poprzez wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy. Naprawa mostu z uwagi na specyfikę uszkodzeń zostanie wykonana zgodnie z formułą – zaprojektuj i wybuduj. Obecnie w sprawie uszkodzenia obiektu mostowego prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku postępowanie, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności tej zaistniałej sytuacji. Bez komentarza.
RADIOWÓZ
Przed Posterunkiem Policji w Międzylesiu odbyło się oficjalne przekazanie nowego, terenowego samochodu. Zakup radiowozu był możliwy dzięki zaangażowaniu i wspólnemu dofinansowaniu przez powiat kłodzki, gminę Międzylesie oraz wkładu własnego z budżetu policji. Kluczyki do nowego samochodu przekazali komendantowi Tomaszowi Ociepie, etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka oraz  burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. Bez komentarza.

Wydania: