Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

REMIZA
Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim, przeprowadzą się do nowo wybudowanej remizy. Uroczyste otwarcie obiektu odbędzie się bez udziału publiczności, przez wzgląd na panującą pandemię. Dotychczasowa remiza będzie służyła, jako zaplecze magazynowe dla potrzeb gminy. Gratulacje!
CENTRUM
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, które funkcjonuje w nie najlepszych warunkach bazowych już niebawem przeniesie się do Ratna Górnego, gdzie mieści się nowoczesny obiekt wchodzący w skład centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego. Znajduje się tam sala konferencyjna, zaplecze kuchenne oraz sanitarne. Ponadto jest poddasze, które można zaadaptować na pomieszczenia biurowe. Nic dodać, nic ująć.
ZAPACHY
Dwóm złodziejaszkom, którzy ukradli markowe wody toaletowe w jednym ze sklepów w Nowej Rudzie, nie dane było długo cieszyć się zapachowym łupem. Policjanci szybko trafili na ich trop, po tym jak sprzedawcy podali ich rysopis. Pewnie też zdradził ich ekskluzywny zapach, jaki się za nimi ciągnął…
LATARNIE
Radków ma w planie zainstalowanie na obszarze miasta i gminy kolejnych 800 punktów oświetleniowych w tych miejscach publicznych, które są ich pozbawione. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyliczono na około 4,5 mln zł, przy czym znaczną część tych pieniędzy zamierza się pozyskać z programów państwowych wspierających rozwój infrastruktury. Do roku 2025 gospodarze Radkowa chcą ustawić energooszczędne latarnie. W zależności od miejsca ich posadowienia wykorzysta się technologię sieciową albo solarno-hybrydową.
W ten zakres robót również ujęto wymianę dotychczas użytkowanych, ale mocno wyeksploatowanych lamp. Gmina, która jest inwestorem projektu zakłada, że sukcesywnie wdroży inteligentne sterowanie tym oświetleniem, co pozwoli na jego racjonalne wykorzystanie. O lala.
KOMENDANT
Nowym komendantem powiatowym w Kłodzku został podinspektor Rafał Siczek. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego komendanta, mł. insp. Ryszarda Mazurkiewicza, który przeszedł na emeryturę. Do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku podinsp. Siczek przeszedł ze stanowiska zastępcy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. Gratulacje!
MUZEUM
Do połowy stycznia br. przedłużono przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu obiektu przyszłego muzeum szkła w Stroniu Śląskim. Jest on lokowany na działce niegdyś zajmowanej przez zlikwidowaną Hutę Szkła Kryształowego „Violetta”. Wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę dokumentacja ma kosztować ponad 35 tys. euro. Zadanie jest dofinansowane ze środków transgranicznych za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Władze Stronia Śląskiego chcą inwestycję muzealną rozpocząć jeszcze w tej kadencji samorządu terytorialnego. Liczą, że uda się im znaleźć fundusze zewnętrzne na to zamierzenie. Koncepcja utworzenia muzeum szkła w Stroniu Śląskim wychodzi naprzeciw podobnym w Polanicy Zdroju oraz Szczytnej, gdzie również zakończyły działalność takie zakłady.
W kurorcie był pomysł na odkupienie przez gminę pustego obiektu huty „Barbary”, zaś w Szczytnej zagospodarowania na ten cel jednego z centralnie położonych obiektów. Jeśli powstaną te trzy ośrodki gromadzenia i eksponowania okazów już byłego przemysłu szklarskiego na Ziemi Kłodzkiej, turystom zaproponuje się poruszanie szlakiem dawnego hutnictwa szkła. Bez komentarza.
OBIEKT
We współpracy z wrocławskim oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, władze lokalne starają się powstrzymać dalszą degradację obiektów zabytkowych na terenie Ziemi Kłodzkiej, a znajdujących się w ich administrowaniu.
Takim przykładem jest zespół podworski w Wojborzu obejmujący także nieduży park przypałacowy. Jeśli znajdzie się dla niego kupca, a ten zainwestuje w nieruchomość, to z czasem zwiększy się atrakcyjność miejscowości. Bez komentarza.
WIEŻA
Opodal przejazdu kolejowego w Szczytnej stoi opuszczona wieża ciśnień. Burmistrz Jerzy Król odbył spotkania z kilkoma osobami zainteresowanymi przejęciem historycznej budowli. Jedni widzą w niej kawiarenkę, drudzy galeryjkę sztuki, a jeszcze inni siedzibę miejscowego Pipe Clubu – jednego z dwóch istniejących na Dolnym Śląsku. Wow.
PERON
Na obiekcie kolejowym Kłodzko Miasto udostępniono ponad trzystumetrowej długości peron pierwszy. Platforma przez kilka ostatnich miesięcy była poddana przebudowie: podniesiono jej poziom, co ułatwia wsiadanie do pociągu, zainstalowano urządzenia infrastruktury pasażerskiej, w tym osłonięty, ale przezroczysty box dla podróżnych. No, no, no.
SPRZĘT
Jedenaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kłodzko otrzymało sprzęt ratownictwa drogowego w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. Całkowita wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 111.500 zł. Ekwipunek przekazał druhom wójt Zbigniew Tur oraz wicewojewoda Bogusław Szpytma. Nic dodać, nic ująć.
NARKOTYKI
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. W trakcie przeszukania mieszkania, funkcjonariusze ujawnili amfetaminę, która znajdowała się w lodówce. 54-latek był już karany za przestępczość narkotykową. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności całej sprawy, w tym skąd zatrzymany miał narkotyki. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sie porobiło.
KONTROLE
Policjanci i służby sanitarne sprawdzają jak mieszkańcy powiatu kłodzkiego stosują się do obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemią COVID-19. Kontrolowane są obiekty handlowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Bez komentarza.
ODZNAKA
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG, na wniosek komendanta placówki, wyróżnił pamiątkową Odznaką Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku mł. insp. Ryszarda
Mazurkiewicza oraz Zastępcę Dowódcy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku mjr Krzysztof Haneka. Gratulacje!
KARTA
Na terenie jednej z placówek handlowych w Kłodzku doszło do kradzieży kart pamięci, tonerów oraz routera. Sprawą zajęli się śledczy z Kłodzka, którzy ustalili i zatrzymali podejrzanych o to przestępstwo dwóch mężczyzn. Straty wynoszą około 4 tys. zł. Policjanci odzyskali już część skradzionych rzeczy. Obecnie ustalają, co mężczyźni zrobili z pozostałym skradzionym mieniem. Zatrzymani za swój czyn odpowiedzą karnie. Bez komentarza.
PREMIERA
Na antenie TVP wyemitowany został premierowy odcinek programu „Sanatorium miłości”, którego trzecia edycja nagrywana była w Polanicy-Zdroju. Zdjęcia realizowane były jesienią ub.r. Dwanaścioro uczestników, seniorek i seniorów, swoją wielką przygodę przeżyło w Polanicy-Zdroju. No, no, no.
APEL
Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju wystosował apel do pracowników o poddanie się szczepieniu przeciw COVID-19. Dotychczas chęć zaszczepienia się wyraziło ponad 60 procent pracowników placówki. Bez komentarza.
MONITORNIG
W Stroniu Śląskim zakończono modernizację monitoringu wizyjnego. Zamontowano 26 kamer stałych i 1 kamerę szybkoobrotową. Jak informuje burmistrz miasta Dariusz Chromiec, centrum monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej, zostało wyposażone w monitory oraz rejestratory zapewniające archiwizację do 30 dni. Nic dodać, nic ująć.
ROCZNIK
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wydało 14. tom Rocznika Muzeum. Publikacja składa się z pięciu działów. Pierwszy z nich zawiera dwa recenzowane artykuły autorstwa dusznickich muzealników. Dyr. Maciej Szymczyk dokonał inwentaryzacji zakładów papierniczych na Ziemi Kłodzkiej do 1945 r. Dzięki temu opracowaniu udało się ustalić wpływ dusznickiego młyna na branżę papierniczą w najbliższej okolicy. Ma to istotne znaczenie w kontekście starań o wpis obiektu na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Bez komentarza.
ZAMELDOWANIE
Wraz z  Nowym Rokiem w Polanicy-Zdroju wdrożony został program „Zamelduj się w Polanicy-Zdroju”. Program ma zachęcić osoby spoza miasta, które przeprowadziły się do Uzdrowiska, do stałego zameldowania. Każda osoba, która zamelduje się na pobyt stały w Polanicy-Zdroju, otrzyma Pakiet Powitalny składający się z Listu Gratulacyjnego od Burmistrza i atrakcyjnych gadżetów. Wow.

Wydania: