Działania lądeckiego oddziału PTTK w 2020 roku

Autor: 
Małgorzata Bednarek
sierpień-2-2020.jpg

Jako Oddział Bialski PTTK zrealizowaliśmy w 2020 r. trzy projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z różnych źródeł.
Projekt „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Lądecką” to kontynuacja pieszych wycieczek po Lądku-Zdroju i najbliższej okolicy, które od lat prowadzimy w soboty i niedziele. Z powodu pandemii gmina Lądek-Zdrój przeznaczyła zmniejszoną dotacją w stosunku do lat ubiegłych i wyjść w teren odbyło się tylko siedem – w lipcowe i sierpniowe soboty – ale wzięło w nich udział 198 osób (średnio 28 osób na 1 wycieczkę). Ludzie byli spragnieni udziału w imprezach, a przebywanie w terenie otwartym –z zachowaniem oczywiście reżimu odległości i maseczek – było bezpieczniejsze niż w zamkniętych pomieszczeniach. Z pewnością ilość tegorocznych uczestników świadczy, że była to bardzo potrzebna oferta dla lądeckich gości. Należy zaznaczyć, że co roku na trasie wycieczek przez nas organizowanych znajduje się lądeckie Arboretum, które zawsze staramy się promować.
Drugi projekt to „Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”. Mimo niepewności związanych ze stanem epidemicznym udało się zorganizować zaplanowane rezultaty zadania:
4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego a konkretnie: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych, historycznych. Zorganizowaliśmy następujące wyjazdy:
1. Wycieczka w dniu 28.07.2020 r. na trasie: sanktuarium Maria Śnieżna na górze Iglicznej – wodospad Wilczki w Międzygórzu – kościół drewniany w Kamieńczyku – pałac w Gorzanowie.
2. Wycieczka w dniu 14.08.2020 r. na trasie: Kaplica Czaszek w Czermnej – Góra Parkowa w Kudowie – uzdrowisko Kudowa – Jarków.
3. Wycieczka 3.09.2020 r. na trasie: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju – kościół pw. św. Piotra i Pawła – rynek – część uzdrowiskowa kurortu – przejazd na Przełęcz Polskie Wrota i przejście do ruin zamku Homole nową trasą edukacyjną.
4. Przyjazd seniorów 9.10.2020 r. z Kłodzka do Lądka-Zdroju i przejście nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”. Tu dziękujemy lądeckiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Dziennemu Domowi Senior+ (w dawnym budynku gimnazjum) za zorganizowanie wspólnego spotkania.
Wydaliśmy też ulotkę z planem szlaku i krótkim opisem działalności pań, których pobyt w naszym mieście był ważny dla rozwoju Lądka-Zdroju lub ich życie tak ciekawe, że warto wiedzieć o ich związkach z uzdrowiskiem. Partnerem projektu było Centrum Kultury i Rekreacji, które przeznaczyło jako wkład finansowy 400 zł, ale możliwe było zaangażowanie osobowe pracownic Informacji Turystycznej. Tutaj też są obecnie kolportowane nowe wydawnictwa. Dziękujemy CKiR za włączenie się do naszych działań.
Należy dodać, że uczestników wycieczek, zarówno pieszych jak i autokarowych prosiliśmy o wypełnienie specjalnej ankiety z danymi osobowymi, aby w razie potrzeby przekazać takie dane do Sanepidu. Również ze względów bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczbę uczestników wycieczek autokarowych.
Projekt trzeci „Z kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Grantodawcy zastrzegli sobie dofinansowanie wniosków, które będą odpowiedzią na trudności w życiu społeczno-gospodarczym spowodowanymi przez koronawirusa. W dobie pandemii – zamkniętych sanatoriach, hotelach, braku działalności rehabilitacyjnej – społeczność lokalna z braku turystów i kuracjuszy pozbawiona została dochodów. Proces wychodzenia z zapaści będzie długotrwały. Kwestia wprowadzenia nowych ofert z turystyki i ich promocja – pokazywanie możliwości spędzania czasu w otoczeniu przyrody, zobrazowanie bogatej historii miasta – jest bardzo ważnym elementem pobudzenia ruchu turystycznego. Nasz projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących np. lądeckie Singletracki, Szlak Kurierów Solidarność SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Do udziału zaprosiliśmy naszych przewodników, znawców tematu historii, przedstawicieli lądeckich ngo. Ukazało się też wydawnictwo, w którym mogliśmy przedstawić znacznie poszerzoną informację o lądeckich kobietach, obiektach z nimi związanych. W tym przypadku partnerem PTTK została Gmina Lądek-Zdrój, która zapewniła wkład finansowy w wysokości 300 zł. Czekamy z prezentację rezultatów na okres wiosenny, gdy spodziewamy się zniesienia obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną. A tytuł? Otóż jeden z naszych znajomych, przyjeżdżających do Lądka-Zdroju zawsze zachwyca się śpiewem kopciuszków, niepozornych ptaszków, które często można usłyszeć w zdrojowych parkach, a zwłaszcza w okolicach kaplicy św. Jerzego. Kopciuszek, nieco większy od wróbla, o szarej aparycji stanie się barwnym przewodnikiem po świecie przyrody, atrakcjach natury i historycznych wydarzeniach, które tu miewały miejsce.
To był trudny rok dla wszelkiej działalności. Napisane aplikacje trzeba było korygować aneksami, gdyż dopiero w lipcu pojawiły się możliwości w miarę bezpiecznego podróżowania, część atrakcji była niedostępna, wreszcie jako realizatorów dopadały nas nowe sytuacje życiowe w postaci kwarantanny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, grantodawcom za wsparcie. Wszystkim Członkom i Sympatykom PTTK życzymy wiele pomyślności i obyśmy mogli kontynuować turystyczną pasję w znacznie bardziej sprzyjających warunkach w nowym 2021 roku!

Wydania: