JUBILEUSZ 30-LECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
10.jpg
13.jpg

11 czerwca br. przed budynkiem Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, odbyły się uroczyste obchody z okazji 30-lecia powołania formacji Straży Granicznej.
30 lat temu, ustawą z dnia 12 października 1990 r. do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego została powołana do życia Straż Graniczna. Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 1991 r. To historia tysięcy funkcjonariuszy, którzy od początku powstania formacji, strzegą granic naszego kraju. I choć zmienia się specyfika ich pracy, niezmienne pozostają zaangażowanie i profesjonalizm strażników, którzy każdego dnia z oddaniem pełnią służbę dbając o nasze bezpieczeństwo.
W uroczystości jubileuszowej udział wziął Maciej Awiżeń starosta kłodzki, który złożył serdeczne gratulacje z okazji święta jednostki, Piotrowi Piekarskiemu komendantowi placówki Straży Granicznej w Kłodzku, wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom kłodzkiej placówki. Wręczył również wyróżnionym Funkcjonariuszom i Pracownikom listy gratulacyjne. Podziękował za bardzo dobrą współpracę pomiędzy Powiatem Kłodzkim i Strażą Graniczną. Podkreślił, że zawsze można liczyć na pomoc i wsparcie Straży Granicznej. Na koniec życzył kolejnych wspaniałych jubileuszy, dalszego rozwoju placówki, satysfakcji i zadowolenia z pełnionej służby.
W uroczystości udział wzięli Funkcjonariusze i Pracownicy placówki Straży Granicznej w Kłodzku, zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych z Polski i Czech, samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gmin i powiatu.
Z okazji jubileuszu zostały wręczone pamiątkowe medale, również Starosta Kłodzki z rąk Komendanta otrzymał okolicznościowy medal. Raz jeszcze WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

Wydania: