IV WYDZIAŁ PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W KŁODZKU – NIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY!

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Dobra współpraca i wspólne stanowisko samorządowców z powiatu kłodzkiego przyniosły wymierny efekt, IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku NIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY.

Wydania: