SAMORZĄDOWCY APELUJĄ O WIĘKSZE ŚRODKI DLA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO I DOLNEGO ŚLĄSKA

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Konferencja prasowa.jpg

W Kłodzku 9.07 br. przed ratuszem, odbyła się konferencja prasowa dotycząca tematu podziału środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przy uwzględnieniu głosu społecznego wyrażonego w Społecznym Planie Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego.
W konferencji udział wzięli: Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Michał Piszko burmistrz Kłodzka, Tomasz Kiliński burmistrz Nowej Rudy. Uczestniczyli również samorządowcy z powiatu i gmin oraz licznie przybyli przedstawiciele lokalnych mediów.
Podczas konferencji samorządowcy przedstawili plan działania oraz wskazali korzyści jakie beneficjenci Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z powiatu kłodzkiego otrzymają dzięki środkom z tego funduszu oraz dzięki działaniom zapisanym w Społecznym Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, który mówi o DEKARBONIZACJI SUBREGIONU oraz o OGRANICZENIU EMISJI CO2 poprzez: - wymianę pieców węglowych, instalacje odnawialnych źródeł energii, rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, modernizację ciepłowni w kierunku OZE, tworzenie nowoczesnej gospodarki – nowych miejsc pracy (instalacje do OZE, uzdrowiska, innowacyjne przedsiębiorstwa) opartych na OZE, rewitalizację poprzemysłowych i pokopalnianych obszarów miast i gmin, rewitalizację i regenerację hałd pokopalnianych.
Mówiąc wprost chodzi o to, żeby środki unijne poprzez samorządy, trafiły bezpośrednio do mieszkańców, na dokonanie zmian, żeby mogli je wykorzystać np.: na zmianę systemu ogrzewania, stworzenie własnej elektrowni OZE, czystą wodę, oszczędne mieszkania w czystych, zielonych dzielnicach.
Starosta Kłodzki powiedział: - Nie chcemy, żeby pieniądze z tego funduszu trafiały tylko do ogromnych przedsiębiorstw energetycznych, ale do mieszkańców na dokonanie zmian, z pieców „kopciuchów” na instalację ekologicznych źródeł ogrzewania, żebyśmy mieli czyste powietrze, czy na własne małe elektrownie, o to walczymy, żeby tutaj w naszych miejscowościach ludziom żyło się dobrze, i żeby nie musieli stąd wyjeżdżać. Środki z funduszu dają możliwość stworzenia nowych miejsc pracy blisko domu w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Dlatego będziemy o to zabiegać.
Subregion Wałbrzyski może wykorzystać nawet 2,5 mld zł ze środków FST. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i powinny trafić bezpośrednio do wszystkich mieszkańców terenów pogórniczych i całego Subregionu. Samorządowcy APELUJĄ o większe środki dla Subregiony Wałbrzyskiego i Dolnego Śląska – pierwotnie zaplanowano 4,5 mld zł. I o takie środki będą zabiegać nasi samorządowcy.

Wydania: