Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

ŚWIETLICA
Wiejskie świetlice na Ziemi Kłodzkiej są nowoczesne i oferują swoim mieszkańcom dużo atrakcji. W ostatnim czasie powstało wiele takich placówek, zaś te, które już istnieją przeszły gruntowną modernizację. W opinii Zbigniewa Tura, wójta gminy Kłodzko, tak duża ilość tego typu obiektów świadczy o rozwoju gminy. Nic dodać, nic ująć.
OGRZEWANIE
W Polanicy-Zdroju wciąż zbyt dużo mieszkańców ogrzewa swoje domostwa paleniskami opartymi na węglu i drewnie. Władze miasta starają się przekonać społeczność do ekologicznych form ogrzewania, m.in. organizują spotkania, na których zachęcają do sięgnięcia po dotacje ułatwiające zainwestowanie w nowsze technologie grzewcze. O lala!
PRZEWODNIK
Nad zalewem w Starej Morawie, odbyła się uroczystość przyjęcia w szeregi przewodnickie kolejnych osób, które będą oprowadzały po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Wśród obecnych na wydarzeniu był burmistrz Stronia Dariusz Chromiec, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz i przewodniczący zespołu opiniodawczo -doradczego przy Dyrektorze RDOŚ we Wrocławiu, prof. dr. hab. inż. Wojciech Ciężkowski. Gratulacje!
NAGRODY
Starostwo Powiatowe w Kłodzku gościło grupę nauczycieli, okazją był Dzień Nauczyciela i podziękowanie wszystkim pracownikom oświaty za ich trud włożony w edukację młodzieży i dzieci oraz wkład w rozwój tej ważnej dziedziny. Zaproszeni nauczyciele odebrali nagrody przyznane przez starostę Macieja Awiżenia. Bez komentarza.
ĆWICZENIA
Siedem zespołów strażackich brało udział w zawodach drużyn pożarniczych w Żelaźnie. W ramach projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” KGW z Żelazna pozyskało na zawody 10 tys. zł dofinansowania. Przygotowany został catering, zakupiono puchary, medale i inne nagrody dla wszystkich uczestników. Wow.
ZASŁUGI
Od kilku lat samorząd Powiatu Kłodzkiego przyznaje odznakę honorową najbardziej zasłużonym osobom, które promują region i przyczyniają się do rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Kandydatury zgłaszają grupy mieszkańców, stowarzyszenia, a także instytucje. Oceniane są one przez kapitułę, a zatwierdza Rada Powiatu Kłodzkiego w drodze podejmowanej uchwały. W tym roku Odznak Honorowych Powiatu Kłodzkiego przyznano czternaście, ich wręczenie miało miejsce w kłodzkim Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego. No, no, no.
PROGRAM
Złe nawyki żywieniowe u dzieci skutkują otyłością, cukrzycą, wadą postawy. Niestety tzw. jedzenie śmieciowe, wciąż cieszy się powodzeniem. Gmina Radków postanowiła zawalczyć o zdrowie najmłodszych. Od przyszłego roku rusza w gminie radkowskiej program, którego celem będzie uświadomienie i zainteresowanie najmłodszych zdrowym jedzeniem i odzyskaniem sprawności ruchowej. Ho, hoho.
SADZONKI
Do Kudowy-Zdroju dostarczane są sadzonki buka, by wypełnić nimi przestrzeń powstałą w następstwie cięć wywołanych inwazją kornika drukarza. Jego ofiarami padły drzewa iglaste m.in. porastające Górę Parkową i wzgórza w górnej części miasta. Bez komentarza.
SAMOCHÓD
Do jednostki OSP w Ścinawce Dolnej trafił nowoczesny samochód bojowy. Na uroczystości przekazania samochodu pojawili się, m.in. parlamentarzyści z Ziemi Kłodzkiej, samorządowcy, pożarnicy z zaprzyjaźnionych jednostek, w tym z Czech oraz przedstawiciele instytucji wspomagających zakup pojazdu – FBSerwis w Ścinawce Dolnej i Nadleśnictwa Jugów. Samochód kosztował ponad 814 tys. zł. Gratulacje!
FESTIWAL
W Polanicy-Zdroju miał miejsce kolejny Festiwal Marii Czubaszek. Od tegorocznego wydania, impreza została poświęcona także Wojciechowi Karolakowi – muzykowi, a prywatnie mężowi Marii Czubaszek, tak więc od teraz małżonkowie będą na Festiwalu wspólnie honorowani. Podczas trwania Festiwalu odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych. Wystąpili znani muzycy, m.in. Krystyna Prońko, Krzysztof Daukszewicz. Był Kabaret Moralnego Niepokoju. Ponadto czynne były wystawy tematyczne oraz spotkania z pisarzami. Bez komentarza.
RZEKA
Odcinek rzeki Biała Lądecka w granicach Lądka-Zdroju wymaga uporządkowania. Od czasów powodzi w 1997 r. niewiele zrobiono, jeśli chodzi o udrożnienie, które zapewniałoby szybszy przepływ wody w momencie dużego jej wezbrania. Istnieje zagrożenie, że różnego rodzaju przeszkody pozostające w korycie górskiej rzeki będą zaczątkiem naturalnej tamy i wylewu rzeki. Być może już niedługo zniknie ten problem, bowiem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zadeklarowało, że w 2022 r. fizycznie zabierze się za porządkowanie koryta Nysy Kłodzkiej i jej głównych dopływów na ich miejskich odcinkach w kilku miejscowościach, w tym też w Lądku. Uff!
JUBILEUSZ
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie obchodził jubileusz 50-lecia. Względy sanitarne w dobie pandemii koronawirusa nie pozwoliły na przybycie do sali widowiskowej MOK dużej grupy gości. Program artystyczny został jednak tak przygotowany, aby można było się nim podzielić poprzez media społecznościowe. Nagrano retrospektywną wycieczkę, pokazując w jej trakcie ośrodek od poszewki, przybliżono pracę sekcji i klubów zainteresowań oraz przywołano najważniejsze dokonania MOK-u. Gratulacje!
POJEMNIK
Bystrzyca Kłodzka przymierza się do systemu indywidualnej segregacji odpadów. Będzie pierwszym miastem na Dolnym Śląsku i jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje tego typu systemem. Indywidualny kod posiadany przez każde gospodarstwo domowe umożliwi dostęp do pojemników na segregowane odpady komunalne, znajdujące się w specjalnych gniazdach. Te będą monitorowane, przez co możliwe będzie wyłapanie osób, które pozostawiają śmieci nie poddane selekcji albo unikające opłat. Sie porobiło.
REKLAMY
Kłodzko postanowiło uwolnić się od nadmiaru reklam. Niebawem projekt uchwały przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, należy wprowadzić ład przestrzenny na terenie Kłodzka. Są miejsca, w których jest za dużo bilboardów, nie daje się na nie patrzeć. Nic dodać, nic ująć.
STAW
Nakłady finansowe, jakie należałoby ponieść na przygotowanie stawu kąpielowego w Złotym Stoku spowodowały, że w minionym sezonie letnim nie podjęto prac. Gmina nie jest w stanie podołać wydatkom samodzielnie. Postanowiono przebudować staw na basen. Urząd burmistrza przygotował program funkcjonalno-użytkowy z zamysłem złożenia go w formie wniosku, w ramach naboru ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeśli Złotemu Stokowi zostanie przyznana dotacja, to jest przygotowany do przeobrażeń na dotychczasowym stawie kąpielowym. O lala.
PRZEDSZKOLE
Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Kudowie-Zdroju, jest jednym z zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu”. Jak mówi burmistrz Aneta Potoczna, w mieście potrzebny jest nowoczesny obiekt, który zapewni dzieciom dobre warunki.
Wybudowanie obiektu, to koszt 17 mln zł, dotacja ma wynieść 15 mln zł. Bez komentarza.
ZARZĄDCA
W Szczytnej zarządcą komisarycznym do czasu wyboru nowego burmistrza został Wojciech Zimoch – dotychczasowy inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej. Jego zadaniem będzie pokierowanie gminą szczytniańską do 5 grudnia br., w tym przygotowanie wyborów burmistrza. Powołanie na funkcję komisarza nastąpiło w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Ho, ho.
ŚCIANA
Trwają czynności przy opracowaniu szczegółowych dokumentacji dotyczących utworzenia w kilku punktach Kłodzka tzw. zielonych ścian. Mają one naturalnie ożywić i wyrwać z monotonii. W planach jest zamienienie niektórych miejskich rynsztokóww zielone ogrody. Przypisuje się im funkcję absorbowania wody opadowej w ramach tzw. małej retencji. Powinno to poprawić stosunki wilgotnościowe w rejonach tego wymagających. Bez komentarza.
ĆWIERĆWIECZE
Polsko-czeskie stowarzyszenie Euroregion Glacensis, świętowało 25-lecie istnienia. W hotelu uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju zorganizowano konferencję podsumowującą dotychczasową działalność. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów należących do EG. Byli również obecni: posłanka Monika Wielichowska i wojewoda kralovehradecki Martin Červíček. Gratulacje!
INICJATYWA
Jubileusz 5-lecia istnienia świętował Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotym Stoku. Uniwersytet powstał z inicjatywy Krzysztofa Babisa, który został pierwszym jego prezesem. Placówka miała być sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu osobom w wieku poprodukcyjnym. Okazało się, iż taka inicjatywa jest bardzo potrzebna. Gratulacje!

Wydania: