Deklaracja współpracy w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim została podpisana

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
mDSC_0052.jpg
mDSC_0175.jpg

To bardzo ważny dzień dla mieszkańców terenów transgranicznych, pierwszy krok został zrobiony - dwunastu sygnatariuszy z Polski i Czech podpisało deklarację współpracy.
W wyniku wieloletnich starań Macieja Awiżenia – starosty kłodzkiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, została podpisana DEKLARACJA WSPÓŁPRACY w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.
W spotkaniu podpisania deklaracji udział wzięli parlamentarzyści z Dolnego Śląska: senator Aleksander Szwed oraz senator Krzysztof Mróz. Przybyli również wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski oraz dyrektorzy służb medycznych – pogotowi ratunkowych z Polski i Czech, także media.
Spotkanie zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, które umożliwia tworzenie grup współpracy oraz umożliwia realizację wspólnych projektów.
Starosta Kłodzki od jedenastu lat widział problemy podczas działań służb ratownictwa medycznego na terenach przygranicznych i cały czas informował o nich samorząd województwa, jednocześnie zabiegał o wypracowanie jednolitego systemu, na podstawie, którego będą mogły działać służby ratownictwa medycznego Polski i Czech, za przykładem już uregulowanej umową - współpracy straży pożarnych.
Jak wspomniał Maciej Awiżeń– starosta kłodzki: - My na pograniczu współpracujemy z naszymi sąsiadami już od lat. Powiat z trzech stron otoczony jest Czechami, stąd nasze nastawienie na sąsiedzką pomoc. Dzisiaj najważniejsze jest, że ratownicy medyczni po jednej i drugie stronie deklarują chęć niesienia pomocy i ratowania zdrowia i życia naszych mieszkańców i turystów.
Deklaracja współpracy mówi, m.in. o tym, że sygnatariusze zgodnie wyrażają wole i potrzebę efektywnej współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim, w celu poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców tych obszarów. Przewiduje także wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ratownictwa, realizację wspólnych projektów, w ramach wsparcia Unii Europejskiej.
Liczymy, że po podpisaniu tej deklaracji, droga do podpisania umowy rządowej obu stron Polski i Czech jest już niedaleka. Umowa ta będzie stanowić podstawę systemową, prawną oraz finansową i pozwoli wykonywać pracę służbom medycznym w sposób bezpieczny, zapewniając pomoc mieszkańcom i turystom przygranicznych obszarów.
Powiat Kłodzki reprezentowaIi: Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Piotr Marchewka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu oraz sygnatariusz porozumienia: Jadwiga Radziejewska dyrektor Zespołu Opieki Zdrowia w Kłodzku.

Wydania: