Dotacja na zakup nowości wydawniczych

Autor: 
inf. MH

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dotację w wysokości 8 077,00 złotych. Wkład własny wynosi 15 000,14 złotych. Dotacja zostanie przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru biblioteki centralnej i jej dziewięciu filii. Czytelnicy będą mogli już wkrótce spodziewać się najgorętszych tytułów tego roku na bibliotecznych półkach.
Celem Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze takie jak: publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki.

Wydania: